سنسور گاز یا آشکار ساز گاز، نوعی از سنسورهای شیمیایی هستند که میزان غلظت گاز را در اطرافشان اندازه‌گیری می‌کنند. سنسورهای گاز برای اندازه‌گیری غلظت یک گاز، با آن وارد واکنش می‌شوند. سنسورهای گاز در صنایع مختلفی، از پزشکی تا هوافضا، کاربرد دارند. تکنولوژی‌های مختلفی مانند نیمه‌رساناها، اکسیداسیون، کاتالیست‌ها، مادون قرمز و …، برای اندازه‌گیری غلظت گاز استفاده می‌شوند…

ادامه مطلب

نمایش 1–12 از 20 نتیجه

سنسور گاز (OXYGEN (O2-A2

11,165,000 

سنسور گاز آمونیاک MQ-137

7,830,000 

سنسور گاز آمونیاک MQ-137 با خروجی آنالوگ

ماژول سنسور گاز دی اکسید کربن MG811  

10,150,000 

ماژول سنسور گاز دی اکسید کربن MG811 با خروجی آنالوگ و دیجیتال

سنسور گاز هیدروژن MQ-8

350,900 

سنسور گاز هیدروژن MQ-8 با حساسیت کم به گازهای LPG, الکل, بوی غذا, خروجی آنالوگ

سنسور گاز اشتعال پذیر و دود MQ-2

319,000 

سنسور گاز هیدروژن, پروپان, LPG, دود MQ-2 با حساسیت کم به گازهای Methane, Smoke, alcohol, butane و خروجی آنالوگ

سنسور تشخیص کیفیت هوای CCS811

2,320,000 

سنسور تشخیص کیفیت هوای CCS811 با خروجی I2C و قابلیت اندازه‌گیری VOC و کربن دی‌اکسید معادل

سنسور گاز الکل MQ-3

500,395 

سنسور گاز الکل MQ-3 با حساسیت کم به بنزین و خروجی آنالوگ

سنسور گاز LPG، پروپان، بوتان MQ-6

420,500 

سنسور گاز LPG، پروپان، بوتان MQ-6 با حساسیت کم به گازهای قابل احتراق, طبیعی, دود سیگار, الکل, خروجی آنالوگ

سنسور گاز شهری MQ-4

420,500 

سنسور گاز شهری MQ-4 با حساسیت کم به گازهای الکل, دود سیگار, بوی غذا ,خروجی آنالوگ

سنسور تشخیص گاز Shinwoo

232,000 

سنسور تشخیص گاز Shinwoo برای تشخیص گاز LPG، LNG و گاز ناشی از سوختن، گاز شهری، بوتان، پروپان و گاز طبیعی

ماژول سنسور گاز هیدروژن MQ-8

551,000 

ماژول سنسور گاز هیدروژن MQ-8 با حساسیت کم به گازهای LPG، الکل، بوی غذا با خروجی آنالوگ