لورا (LoRa)  لایه فیزیکی یا مدولاسیون بی‌سیم است که به منظور برقراری لینک ارتباطی برد بالا استفاده می‌شود. بسیاری از سیستم‌های بیسیم از مدولاسیون FSK در لایه فیزیکی استفاده می‌کنند؛ زیرا این مدولاسیون برای مصرف توان پایین بسیار بهینه است. LoRa از مدولاسیون CSS استفاده می‌کند که هم مانند FSK مصرف توان پایینی داشته و هم برد طولانی دارد… ادامه مطلب

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

مخابرات > لورا

آنتن لورا (3)

ماژول لورا (8)