نمایش 1–12 از 15 نتیجه


بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی LM8UU

518,000 
بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی LM8UU با ابعاد 8x15x24 میلیمتر

بلبرینگ 624ZZ مخصوص پرینتر سه بعدی

55,500 
بلبرینگ 624ZZ مخصوص پرینتر سه بعدی با ابعاد 4x13x5 میلیمتر

بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی LM6UU

229,400 
بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی LM6UU با ابعاد 6x12x19 میلیمتر

بلبرینگ 105ZZ POM مخصوص پرینتر سه بعدی

351,500 
بلبرینگ 105ZZ POM مخصوص پرینتر سه بعدی با ابعاد 5x10x4 میلیمتر

بلبرینگ خطی SCS8UU

1,339,655 

برینگ خطی SCS8UU، مناسب شفت 8 میلی متر، قابل استفاده در پرینتر سه بعدی

بلبرینگ 625ZZ مخصوص پرینتر سه بعدی

529,100 
بلبرینگ 625ZZ مخصوص پرینتر سه بعدی با ابعاد 5x16x5 میلیمتر

بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی LM12UU

663,448 
بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی  LM12UU با ابعاد 12x21x30 میلیمتر

بلبرینگ 625RS مخصوص پرینتر سه بعدی

185,000 
بلبرینگ 625RS مخصوص پرینتر سه بعدی با ابعاد 5x16x5 میلیمتر

بلبرینگ خطی SCS10UU

1,147,000 

برینگ خطی SCS10UU، مناسب شفت 10 میلی متر، قابل استفاده در پرینتر سه بعدی