نمایش 1–12 از 15 نتیجه


بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی LM8UU

812,000 
بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی LM8UU با ابعاد 8x15x24 میلیمتر

بلبرینگ 624ZZ مخصوص پرینتر سه بعدی

290,000 
بلبرینگ 624ZZ مخصوص پرینتر سه بعدی با ابعاد 4x13x5 میلیمتر

بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی LM6UU

359,600 
بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی LM6UU با ابعاد 6x12x19 میلیمتر

بلبرینگ 625ZZ مخصوص پرینتر سه بعدی

829,400 
بلبرینگ 625ZZ مخصوص پرینتر سه بعدی با ابعاد 5x16x5 میلیمتر

بلبرینگ 105ZZ POM مخصوص پرینتر سه بعدی

306,240 
بلبرینگ 105ZZ POM مخصوص پرینتر سه بعدی با ابعاد 5x10x4 میلیمتر

بلبرینگ خطی SCS8UU

2,100,000 

برینگ خطی SCS8UU، مناسب شفت 8 میلی متر، قابل استفاده در پرینتر سه بعدی

بلبرینگ 625RS مخصوص پرینتر سه بعدی

290,000 
بلبرینگ 625RS مخصوص پرینتر سه بعدی با ابعاد 5x16x5 میلیمتر

بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی LM12UU

1,040,000 
بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی  LM12UU با ابعاد 12x21x30 میلیمتر

بلبرینگ خطی SCS10UU

1,798,000 

برینگ خطی SCS10UU، مناسب شفت 10 میلی متر، قابل استفاده در پرینتر سه بعدی