نمایش 1–12 از 28 نتیجه


رگولاتور سوئیچینگ کاهنده LM2678T-ADJ

1,565,100 

رگولاتور سوئیچینگ کاهنده LM2678T-ADJ با فرکانس 260 کیلوهرتز ،ولتاژ خروجی قابل تنظیم 1.2 الی 37 ولت ، ماکزیمم ولتاژ ورودی 40 ولت ، ماکزیمم جریان خروجی 5 آمپر

رگولاتور سوئیچینگ افزاینده LM2577S-ADJ

1,483,700 

رگولاتور سوئیچینگ افزاینده LM2577S-ADJ با فرکانس 52 کیلوهرتز ،ماکزیمم ولتاژ خروجی 60 ولت ،ماکزیمم ولتاژ ورودی 40 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 3 آمپر

رگولاتور سوئیچینگ کاهنده TPS62130A

851,000 
رگولاتور سوئیچینگ کاهنده TPS62130A با فرکانس 2.5 مگاهرتز ، ولتاژ خروجی قابل تنظیم0.9 الی 6 ولت ،ماکزیمم ولتاژ ورودی 17 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 3 آمپر

رگولاتور سوئیچینگ کاهنده AP3417CKTR-G1

125,800 

رگولاتور سوئیچینگ کاهنده AP3417CKTR-G1 با فرکانس 1.5مگاهرتز ، ولتاژ خروجی قابل تنظیم 0.6 الی 5 ولت ،ماکزیمم ولتاژ ورودی 5.5 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 1 آمپر

رگولاتور سوئیچینگ افزاینده و کاهنده MC34063A

296,000 

رگولاتور سوئیچینگ افزاینده و کاهنده MC34063A با فرکانس 100 کیلوهرتز ،ولتاژ خروجی قابل تنظیم 1.55 الی 40 ولت ، ماکزیمم ولتاژ ورودی 40 ولت ، ماکزیمم جریان خروجی 1.5 آمپر

رگولاتور سوئیچینگ کاهنده TPS63001DRCR

536,500 

رگولاتور سوئیچینگ کاهنده TPS63001DRCR با فرکانس 2.5 مگاهرتز ،ولتاژ خروجی 3.3 ولت ، ماکزیمم ولتاژ ورودی 5.5 ولت ، ماکزیمم جریان خروجی 1.7 آمپر

رگولاتور سوئیچینگ کاهنده LM2576S-ADJ

794,020 

رگولاتور سوئیچینگ کاهنده LM2576S-ADJ با فرکانس 52 کیلوهرتز ، ولتاژ خروجی قابل تنظیم1.23 الی 37 ولت ،ماکزیمم ولتاژ ورودی 40 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 3 آمپر

رگولاتور سوئیچینگ کاهنده AP65111AWU-7

188,700 

رگولاتور سوئیچینگ کاهنده AP65111AWU-7 با فرکانس 500 کیلوهرتز ، ولتاژ خروجی قابل تنظیم 1 الی 5 ولت ،ماکزیمم ولتاژ ورودی 18 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 1.5 آمپر

رگولاتور سوئیچینگ افزاینده ISL9113ER7Z-T

377,400 

رگولاتور سوئیچینگ افزاینده ISL9113ER7Z-T با فرکانس 1.8 مگاهرتز ،ولتاژ خروجی 5 ولت ،ماکزیمم ولتاژ ورودی 4.7 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 1.3 آمپر

رگولاتور سوئیچینگ کاهنده TPS621351RGXT

1,184,000 

رگولاتور سوئیچینگ کاهنده TPS621351RGXT با فرکانس 2.5 مگاهرتز ، ولتاژ خروجی قابل تنظیم 0.8 الی 12 ولت ،ماکزیمم ولتاژ ورودی 17 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 4 آمپر

رگولاتور سوئیچینگ افزاینده DIO6605BFN8

144,670 

رگولاتور سوئیچینگ افزاینده DIO6605BFN8 با فرکانس 1.2 مگاهرتز ،ولتاژ خروجی 5 ولت ،ماکزیمم ولتاژ ورودی 4.5 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 600 میلی آمپر

رگولاتور سوئیچینگ کاهنده TPS63060DSC

592,000 

رگولاتور سوئیچینگ کاهنده TPS63060DSC با فرکانس 2.4 مگاهرتز ،ولتاژ خروجی قابل تنظیم 2.5 الی 8 ولت ، ماکزیمم ولتاژ ورودی 12 ولت ، ماکزیمم جریان خروجی 2 آمپر