نمایش 1–12 از 29 نتیجه


رگولاتور سوئیچینگ کاهنده LM2678T-ADJ

2,453,400 

رگولاتور سوئیچینگ کاهنده LM2678T-ADJ با فرکانس 260 کیلوهرتز ،ولتاژ خروجی قابل تنظیم 1.2 الی 37 ولت ، ماکزیمم ولتاژ ورودی 40 ولت ، ماکزیمم جریان خروجی 5 آمپر

رگولاتور سوئیچینگ افزاینده LM2577S-ADJ

870,000 

رگولاتور سوئیچینگ افزاینده LM2577S-ADJ با فرکانس 52 کیلوهرتز ،ماکزیمم ولتاژ خروجی 60 ولت ،ماکزیمم ولتاژ ورودی 40 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 3 آمپر

رگولاتور سوئیچینگ کاهنده AP3417CKTR-G1

197,200 

رگولاتور سوئیچینگ کاهنده AP3417CKTR-G1 با فرکانس 1.5مگاهرتز ، ولتاژ خروجی قابل تنظیم 0.6 الی 5 ولت ،ماکزیمم ولتاژ ورودی 5.5 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 1 آمپر

رگولاتور سوئیچینگ کاهنده TPS62130A

1,334,000 
رگولاتور سوئیچینگ کاهنده TPS62130A با فرکانس 2.5 مگاهرتز ، ولتاژ خروجی قابل تنظیم0.9 الی 6 ولت ،ماکزیمم ولتاژ ورودی 17 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 3 آمپر

رگولاتور سوئیچینگ کاهنده TPS63060DSC

928,000 

رگولاتور سوئیچینگ کاهنده TPS63060DSC با فرکانس 2.4 مگاهرتز ،ولتاژ خروجی قابل تنظیم 2.5 الی 8 ولت ، ماکزیمم ولتاژ ورودی 12 ولت ، ماکزیمم جریان خروجی 2 آمپر

رگولاتور سوئیچینگ کاهنده TPS63001DRCR

841,000 

رگولاتور سوئیچینگ کاهنده TPS63001DRCR با فرکانس 2.5 مگاهرتز ،ولتاژ خروجی 3.3 ولت ، ماکزیمم ولتاژ ورودی 5.5 ولت ، ماکزیمم جریان خروجی 1.7 آمپر

رگولاتور سوئیچینگ کاهنده AP65111AWU-7

164,140 

رگولاتور سوئیچینگ کاهنده AP65111AWU-7 با فرکانس 500 کیلوهرتز ، ولتاژ خروجی قابل تنظیم 1 الی 5 ولت ،ماکزیمم ولتاژ ورودی 18 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 1.5 آمپر

رگولاتور سوئیچینگ افزاینده و کاهنده TPS63000DRCR

870,000 

رگولاتور سوئیچینگ افزاینده و کاهنده TPS63000DRCR با فرکانس 2.5 مگاهرتز ،ولتاژ خروجی قابل تنظیم 1.2 الی 5.5 ولت ، ماکزیمم ولتاژ ورودی 5.5 ولت ، ماکزیمم جریان خروجی 1.8 آمپر

رگولاتور سوئیچینگ افزاینده و کاهنده MC34063A

348,000 

رگولاتور سوئیچینگ افزاینده و کاهنده MC34063A با فرکانس 100 کیلوهرتز ،ولتاژ خروجی قابل تنظیم 1.55 الی 40 ولت ، ماکزیمم ولتاژ ورودی 40 ولت ، ماکزیمم جریان خروجی 1.5 آمپر

رگولاتور سوئیچینگ کاهنده LM2576S-ADJ

1,244,680 

رگولاتور سوئیچینگ کاهنده LM2576S-ADJ با فرکانس 52 کیلوهرتز ، ولتاژ خروجی قابل تنظیم1.23 الی 37 ولت ،ماکزیمم ولتاژ ورودی 40 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 3 آمپر

رگولاتور سوئیچینگ افزاینده ISL9113ER7Z-T

464,000 

رگولاتور سوئیچینگ افزاینده ISL9113ER7Z-T با فرکانس 1.8 مگاهرتز ،ولتاژ خروجی 5 ولت ،ماکزیمم ولتاژ ورودی 4.7 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 1.3 آمپر