نمایش 1–12 از 17 نتیجه

تسمه 2GT-6 با عرض 6 میلیمتر

580,000 
تسمه 2GT-6 با عرض 6 میلیمتر مخصوص پرینتر سه بعدی

نگه دارنده تسمه 2GT پرینتر سه بعدی

497,930 
نگه دارنده تسمه 2GT پرینتر سه بعدی ابعاد 9X40 میلی متر از جنس آلومینیوم

فنر نگه دارنده و قفل کننده تسمه تایم 2GT

23,200 
فنر نگه دارنده و قفل کننده تسمه تایم 2GT مخصوص پرینتر سه بعدی

پولی 20 دندانه 6 میلیمتر با شفت 5 میلیمتر

269,990 
پولی 20 دندانه 6 میلیمتر با شفت 5 میلیمتر مخصوص پرینتر سه بعدی

پولی 20 دندانه 10 میلیمتر با شفت 5 میلیمتر

269,990 
پولی 20 دندانه 10 میلیمتر با شفت 5 میلیمتر مخصوص پرینتر سه بعدی

پولی 60 دندانه 8 میلیمتر با شفت 8 میلیمتر

1,015,000 
پولی 60 دندانه 8 میلیمتر با شفت 8 میلیمتر مخصوص پرینتر سه بعدی

پولی بدون دندانه 6 میلیمتر پرینتر سه بعدی با شفت 3 میلیمتر

269,990 

 پولی بدون دندانه 6 میلیمتر پرینتر سه بعدی با شفت 3 میلیمتر از معلق ماندن و یا خم شدن و لرزش تسمه جلوگیری می کند و این باعث بهبود عملکرد پرینتر می شود

پولی 20 دندانه 6 میلیمتر با شفت 3 میلیمتر

269,990 
پولی 20 دندانه 6 میلیمتر پرینتر سه بعدی با شفت 3 میلیمتر

پولی 16 دندانه 8 میلیمتر با شفت 6 میلیمتر

295,800 
پولی 16 دندانه 8 میلیمتر با شفت 6 میلیمتر مخصوص پرینتر سه بعدی

پولی بدون دندانه 6 میلیمتر با شفت 4 میلیمتر

269,990 
پولی بدون دندانه 6 میلیمتر با شفت 4 میلیمتر مخصوص پرینتر سه بعدی

پولی بدون دندانه 10 میلیمتر با شفت 5 میلیمتر

269,990 
پولی بدون دندانه 10 میلیمتر با شفت 5 میلیمتر مخصوص پرینتر سه بعدی