نمایش 1–12 از 17 نتیجه


تسمه 2GT-6 با عرض 6 میلیمتر

750,000 
تسمه 2GT-6 با عرض 6 میلیمتر مخصوص پرینتر سه بعدی

فنر نگه دارنده و قفل کننده تسمه تایم 2GT

40,000 
فنر نگه دارنده و قفل کننده تسمه تایم 2GT مخصوص پرینتر سه بعدی

نگه دارنده تسمه 2GT پرینتر سه بعدی

858,500 
نگه دارنده تسمه 2GT پرینتر سه بعدی ابعاد 9X40 میلی متر از جنس آلومینیوم

پولی 20 دندانه 6 میلیمتر با شفت 5 میلیمتر

465,500 
پولی 20 دندانه 6 میلیمتر با شفت 5 میلیمتر مخصوص پرینتر سه بعدی

پولی بدون دندانه 10 میلیمتر با شفت 5 میلیمتر

465,500 
پولی بدون دندانه 10 میلیمتر با شفت 5 میلیمتر مخصوص پرینتر سه بعدی

پولی 20 دندانه 10 میلیمتر با شفت 5 میلیمتر

465,500 
پولی 20 دندانه 10 میلیمتر با شفت 5 میلیمتر مخصوص پرینتر سه بعدی

پولی 60 دندانه 8 میلیمتر با شفت 8 میلیمتر

1,750,000 
پولی 60 دندانه 8 میلیمتر با شفت 8 میلیمتر مخصوص پرینتر سه بعدی

پولی بدون دندانه 6 میلیمتر پرینتر سه بعدی با شفت 3 میلیمتر

465,500 

 پولی بدون دندانه 6 میلیمتر پرینتر سه بعدی با شفت 3 میلیمتر از معلق ماندن و یا خم شدن و لرزش تسمه جلوگیری می کند و این باعث بهبود عملکرد پرینتر می شود

پولی بدون دندانه 6 میلیمتر با شفت 4 میلیمتر

465,500 
پولی بدون دندانه 6 میلیمتر با شفت 4 میلیمتر مخصوص پرینتر سه بعدی

پولی 16 دندانه 8 میلیمتر با شفت 6 میلیمتر

510,000 
پولی 16 دندانه 8 میلیمتر با شفت 6 میلیمتر مخصوص پرینتر سه بعدی