حسگر یا سنسور (Sensor) المانی‌ست که یک کمیت فیزیکی را اندازه‌گیری یا شناسایی و آن‌ را به فرمی دیگر تبدیل می‌کند. در تعریفی دیگر، حسگر قطعه‌ای است که سیگنال‌هایی از هر حوزه انرژی را، به حوزه الکتریکی تبدیل کند. نقطه مقابل حسگر، عمل‌گر (Acuator) است که سیگنال را به عکس‌العملی (معمولا مکانیکی) تبدیل می‌کند. مبدل (Transducer) وسیله‌ای است که انرژی را از یک شکل به شکل دیگر تبدیل می‌کند….

 ادامه مطلب

حرکت و موقعیت (93)

سایر سنسورها (84)

سنسورهای محیطی (126)

سنسورهای نوری (81)