نمایش 1–12 از 31 نتیجه


ترانزیستور 2SK170

500,000 
 • نوع : JFET
 • نوع کانال : N
 • پکیج : TO-92
 • 0.0.2A : Id
 • 40V : Vds
 • ohm 55 : Rds
 • 0.2W : Pd

ترانزیستور JFET مدل 2N3972 -40V 50 mA 300 mW

5,000 

ترانزیستور JFET مدل 2N3972 -40V 50 mA 300 mW نوع N-Channel با ماکزیمم جریان های IG=50 mA وIDSS= 30 mA و ماکزیمم ولتاژ‌هایVDG= 20 V و VGS= -40 V و PD = 300 Mw و RDSon = 100 Ω با پکیج TO-18

ترانزیستور JFET مدل J105 -25V -3 mA 350 mW

10,000 
ترانزیستور JFET مدل J105 -25V -3 mA 350 mW نوع N-Channel با ماکزیمم جریان های IG=-3 mA وIDSS= 500 mA و ماکزیمم ولتاژ‌هایVDG= 25 V و VGS= -25 V و PD = 350 mW و RDSon = 3 Ω

ترانزیستور 2SK246

75,000 
 • نوع : JFET
 • نوع کانال : N
 • پکیج : TO-92
 • 0.0.14A : Id
 • 50V : Vds
 • ohm 650 : Rds
 • 0.3W : Pd

ترانزیستور JFET مدل 2N4393 نوع N-Channel

700,000 
ترانزیستور JFET مدل 2N4393 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان های IG=50 mA وID= 0.15 A و ماکزیمم ولتاژ VGDO=40 V

ترانزیستور 2SK30

50,000 
 • نوع :JFET
 • نوع کانال : N
 • RDS(on)1 = 17 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 28 A)
 • RDS(on)2 = 27 mΩ MAX. (VGS = 4.0 V, ID = 28 A)
 • Low Ciss : Ciss = 2100 pF (TYP.)
 • پکیج : TO-92

ترانزیستور JFET مدل 2SK192A-BL نوع N-Channel

450,000 

ترانزیستور JFET مدل 2SK192A-BL نوع N-Channel با ماکزیمم جریان های IG=10 mA وIDSS= 24 mA و ماکزیمم ولتاژ VGDO=-18 V

ترانزیستور JFET مدل 2SK192A-GR نوع N-Channel

1,000,000 

ترانزیستور JFET مدل 2SK192A-GR نوع N-Channel با ماکزیمم جریان های IG(Peak)=10 mA وIDSS= 24 mA و ماکزیمم ولتاژ VGDO=-18 V