نمایش 1–12 از 31 نتیجه


ترانزیستور 2SK30

570,000 
 • نوع :JFET
 • نوع کانال : N
 • RDS(on)1 = 17 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 28 A)
 • RDS(on)2 = 27 mΩ MAX. (VGS = 4.0 V, ID = 28 A)
 • Low Ciss : Ciss = 2100 pF (TYP.)
 • پکیج : TO-92

ترانزیستور 2SK170

570,000 
 • نوع : JFET
 • نوع کانال : N
 • پکیج : TO-92
 • 0.0.2A : Id
 • 40V : Vds
 • ohm 55 : Rds
 • 0.2W : Pd

ترانزیستور JFET مدل J105 -25V -3 mA 350 mW

6,270 
ترانزیستور JFET مدل J105 -25V -3 mA 350 mW نوع N-Channel با ماکزیمم جریان های IG=-3 mA وIDSS= 500 mA و ماکزیمم ولتاژ‌هایVDG= 25 V و VGS= -25 V و PD = 350 mW و RDSon = 3 Ω

ترانزیستور JFET مدل 2N3972 -40V 50 mA 300 mW

3,420 

ترانزیستور JFET مدل 2N3972 -40V 50 mA 300 mW نوع N-Channel با ماکزیمم جریان های IG=50 mA وIDSS= 30 mA و ماکزیمم ولتاژ‌هایVDG= 20 V و VGS= -40 V و PD = 300 Mw و RDSon = 100 Ω با پکیج TO-18

ترانزیستور JFET مدل 2N4393 نوع N-Channel

798,000 
ترانزیستور JFET مدل 2N4393 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان های IG=50 mA وID= 0.15 A و ماکزیمم ولتاژ VGDO=40 V

ترانزیستور 2SK33 20V 10mA 150mW

31,920 

ترانزیستور اثرمیدان 2SK33 -20V 10 mA 150 mW نوع N-Channel تقویت کننده چند منظوره با ماکزیمم جریان های IG=10 mA وIDSS= 20 mA و ماکزیمم ولتاژ‌هایVDG= -20 V و VDS= 10 V و PD = 150 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور 2SK170BL

قیمت اصلی 34,200 ﷼ بودقیمت فعلی 17,100 ﷼ است

ترانزیستور 2N5555

قیمت اصلی 17,100 ﷼ بودقیمت فعلی 6,270 ﷼ است

ترانزیستور 2SK246

85,500 
 • نوع : JFET
 • نوع کانال : N
 • پکیج : TO-92
 • 0.0.14A : Id
 • 50V : Vds
 • ohm 650 : Rds
 • 0.3W : Pd

ترانزیستور اثرمیدان 2SK34 -50V 10 mA 150 mW

57,000 

ترانزیستور اثرمیدان 2SK34 -50V 10 mA 150 mW نوع N-Channel تقویت کننده چند منظوره با ماکزیمم جریان های IG=10 mA وIDSS= 12 mA و ماکزیمم ولتاژ‌هایVDG= -50 V و VDS= 10 V و PD = 150 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور JFET مدل 2SK128 30V 10 mA 250 mW

113,430 

ترانزیستور JFET مدل 2SK128 30V 10 mA 250 mW نوع Si N-Channel با ماکزیمم جریان های IG= 10 mA وIDSS= 12 mA و ماکزیمم ولتاژ‌های VDS= 30 V و VGS= 30 V و VGD= 30 V و PD = 250 Mw با پکیج TO-92