نمایش دادن همه 8 نتیجه

آی سی مقایسه کننده LM393P

0.175$

آی سی مقایسه کننده LM393P دو کانال، ولتاژ کاری 36-2 ولت و حداکثر آفست ورودی 0.37mV

ماژول مقایسه گر ولتاژ LM393 به همراه رله تک کانال

3.920$
ماژول مقایسه گر ولتاژ LM393 به همراه رله تک کانال با ولتاژ کاری 12 ولت، دارای دیود برای محافظت برای برد

آی‌ سی مقایسه‌کننده AD8561ARZ

5.208$

آی سی مقایسه کننده AD8561ARZ تک کانال با محدوده ولتاژ کاری 10 - 3 ولت و حداکثر آفست ورودی 7mV

آی‌ سی مقایسه‌کنندهLM339DT

0.088$

آی‌سی مقایسه‌کننده LM339DT چهار کانال، ولتاژ کاری 36-2 ولت و حداکثر آفست ورودی 5mV±

آی سی مقایسه کننده LM393DT

0.089$

آی سی مقایسه کننده LM393DT دو کانال، ولتاژ کاری 36-2 ولت و حداکثر آفست ورودی 5mV±

آی سی مقایسه کننده LM339N

0.250$

آی سی مقایسه کننده LM339N چهار کانال، ولتاژ کاری 36-2 ولت و حداکثر آفست ورودی 3mV±

آی سی مقایسه کننده LM339N

0.100$

آی سی مقایسه کننده LM339N چهار کانال، ولتاژ کاری 36-2 ولت و حداکثر آفست ورودی 3mV±

آی سی مقایسه کننده LM393N

0.090$

آی سی مقایسه کننده  LM393N، دو کانال، ولتاژ کاری 36-2 ولت و حداکثر آفست ورودی 3mV±