در حال نمایش 8 نتیجه


مهره لید اسکرو T8 با گام 2

296,400 

مهره لید اسکرو T8 با گام 2، جنس برنج، مناسب استفاده در پرینتر سه بعدی

مهره لید اسکرو T8 با گام 8

533,000 

مهره لید اسکرو T8 با گام 8، جنس برنج، مناسب استفاده در پرینتر سه بعدی

براکت نگه دارنده لید اسکرو

2,378,350 

براکت نگه دارنده لید اسکرو برای فیکس کردن مجموعه لید اسکرو T8

پیچ لید اسکرو گام 2

2,286,050 

پیچ لید اسکرو گام 2 مناسب استفاده در پرینتر سه بعدی