رباتیک > قطعات مکانیکی > اسلیپ رینگ

در حال نمایش 4 نتیجه


روتاری کانکتور SRC-22-08A

2,347,150 

روتاری کانکتور SRC-22-08A، هشت کانال، 250 دور بر دقیقه

روتاری کانکتور SRC-22-04A

8,450,000 

روتاری کانکتورSRC-22-04A، چهار کانال، 250 دور بر دقیقه

اسلیپ رینگ SRC-22-12A

2,366,000 

اسلیپ رینگ SRC-22-12A، دوازده کانال، 250 دور بر دقیقه

اسلیپ رینگ SRC-22-02A

5,850,000 

اسلیپ رینگ SRC-22-02A، دو کانال، 250 دور بر دقیقه