نمایش دادن همه 7 نتیجه

گریپر پلکسی

گریپر پلکسی با موتور دی سی مناسب برای ربات های ابتدایی با قابلیت کنترل از راه دور و باز و بسته کردن گریپر و توانایی انتقال اجسام سبک

ربات بازو با سه درجه آزادی CRAB-101-3DOF

از بهترین نکات این ربات بازو می توان به انعطاف پذیر بودن و توانایی راه اندازی با تمام میکروکنترلر ها را داراست. ساختار منظم،عدم پیچیدگی برای ساخت و سرهم کردن این ربات

ربات بازو پلکسی با 4 درجه آزادی

ربات بازو پلکسی با ۴ درجه آزادی که در دنیای ربات ها به meArm معروف است یک ربات متن باز ومناسب برای کسب تجربه در ربات ها بازو است

گیریپر پلکسی فک بزرگ

گیریپر پلکسی فک بزرگ مناسب برای ربات های تحقیقاتی و DIY کیت ها، مناسب برای بررسی ربات های بازو وشناخت نیرو های مورد تحقیق مانند گشتاور و...

ربات بازو با 6 درجه آزادی RedBot ARM601-6DOF

از بهترین نکات ربات بازو با ۶ درجه آزادی RedBot ARM601-6DOF،می توان به انعطاف پذیر بودن و توانایی راه اندازی با تمام میکروکنترلر ها را داراست. ساختار منظم،عدم پیچیدگی برای ساخت و سرهم کردن این ربات

ربات بازو با 6 درجه آزادی Robot 5000 CL-1-6DOF

از بهترین نکات ربات بازو با ۶ درجه آزادی Robot 5000 CL-1-6DOF، می توان به انعطاف پذیر بودن و توانایی راه اندازی با تمام میکروکنترلر ها را داراست. ساختار منظم،عدم پیچیدگی برای ساخت و سرهم کردن این ربات

ربات بازو با 6 درجه آزادی CRAB-102-6DOF

از بهترین نکات ربات بازو با ۶ درجه آزادی CRAB-102-6DOF، می توان به انعطاف پذیر بودن و توانایی راه اندازی با تمام میکروکنترلر ها را داراست. ساختار منظم،عدم پیچیدگی برای ساخت و سرهم کردن این ربات