سنسورها > سنسورهای محیطی > سنسور دما و رطوبت

نمایش 1–12 از 26 نتیجه


کاور فلزی متخلخل سنسور دما و رطوبت سری SHT

1,780,000 
کاور فلزی متخلخل سنسور های دما و رطوبت AM2321 HTU20 SHT10 SHT11 SHT20 SHT21 SHT15 SHT75 SHT30 SHT35 جهت محافظت از برد سنسور در برابر عوامل محیطی

برد توسعه سنسور دما و رطوبت سری SHT

150,000 
برد توسعه سنسور دما و رطوبت SHT20 /SHT21 /SHT25 / SHT30 /SHT31 /SHT35

سنسور دما و رطوبت DHT11

592,500 
سنسور دما و رطوبت DHT11, محدوده اندازه گیری دما 0 الی 50 درجه سانتی گراد با دقت 2 +-درجه سانتی گراد, محدوده اندازه گیری رطوبت 20 الی 90%RH با دقت 4+-%RH و خروجی 1 Wire

سنسور دما و رطوبت SHT20

278,000 
سنسور دما و رطوبت SHT20, محدوده اندازه گیری دما 40- الی 125+ درجه سانتی گراد با دقت 0.3 +- درجه سانتی گراد ,محدوده اندازه گیری رطوبت 0 الی 100 %RH با دقت 3+- %RH و خروجی I2C

سنسور دما و رطوبت SHT35

2,031,000 
سنسور دما و رطوبت SHT35, محدوده اندازه گیری دما 40- الی 125+ درجه سانتی گراد با دقت 0.2 °C,محدوده اندازه گیری رطوبت 0 الی 100 RH% با دقت 1.5 +- RH% و خروجی I2C

سنسور دما و رطوبت HTU31D

تماس بگیرید
  • خروجی : دیجیتال
  • تعداد پین : 6
  •  بازه و دقت اندازه‌گیری رطوبت نسبی :%100-0 ، %2± RH
  • بازه و دقت اندازه‌گیری دما : 40- تا 125 و 0.2 ± درجه سانتی‌گراد
  • ولتاژ تغذیه : 3 تا 5.5 ولت
  • پروتکل ارتباطی : I2C
  • زمان پاسخ رطوبت نسبی و دما : 5 و 10 ثانیه
  • پکیج : DFN

سنسور دما و رطوبت AM2305

25,000,000 
سنسور دما و رطوبت AM2305,  محدوده اندازه گیری 40- الی 80+ درجه سانتی گراد با دقت 0.3 ± درجه سانتی گراد, محدوده اندازه گیری رطوبت 0 الی 100 RH%  با دقت 2± %RH و خروجی 1Wire

سنسور دما و رطوبت DHT22

2,367,000 
سنسور دما و رطوبت DHT22, محدوده اندازه گیری دما 40- الی 80+ درجه سانتی گراد با دقت 0.5Celsius-+, محدوده اندازه گیری رطوبت 0 الی 100 %RH با دقت %5RH -+ و خروجی دیجیتال

کنترلر دما و رطوبت دیجیتالی XY-WTH1

9,082,500 

کنترلر دما و رطوبت دیجیتالی XY-WTH1 محدوده اندازه گیری دما 20- الی 60 درجه با دقت 0.1 درجه سانتیگراد ، رطوبت 0 الی 100 درصد دارای ولتاژ کاری 6 الی 30 ولت

ماژول سنسور دما و رطوبت DHT22

944,500 
ماژول سنسور دما و رطوبت DHT22, محدوده اندازه گیری دما 40- الی 80+ درجه سانتی گراد با دقت 0.5Celsius-+, محدوده اندازه گیری رطوبت 0 الی 100 %RH با دقت %5RH -+ و خروجی دیجیتال

ماژول سنسور دما و رطوبت DHT11

805,500 
ماژول سنسور دما و رطوبت DHT11, محدوده اندازه گیری دما 0 الی 50 درجه سانتی گراد با دقت 2 +-درجه سانتی گراد, محدوده اندازه گیری رطوبت 20 الی 90%RH با دقت 4+-%RH و خروجی 1 Wire

ماژول سنسور دما و رطوبت AM2301

1,550,000 
ماژول سنسور دما و رطوبت AM2301, محدوده اندازه گیری -40 الی 80+ درجه سانتی گراد با دقت 1+/- درجه سلسیوس, محدوده اندازه گیری رطوبت 0 الی 100 RH% با دقت +/-3%RH, خروجی 1-Wire