نمایش 1–12 از 21 نتیجه

ماژول سنسور دما و رطوبت AHT10

ماژول سنسور دما و رطوبت AHT10, محدوده اندازه گیری -40 الی 80+ درجه سانتی گراد با دقت ± 0.3 ° C, محدوده اندازه گیری رطوبت 0 الی 100% RH با دقت ± 2% و خروجی I2C

برد توسعه سنسور دما و رطوبت سری SHT

برد توسعه سنسور دما و رطوبت SHT20 /SHT21 /SHT25 / SHT30 /SHT31 /SHT35

کاور فلزی متخلخل سنسور دما و رطوبت سری SHT

کاور فلزی متخلخل سنسور های دما و رطوبت AM2321 HTU20 SHT10 SHT11 SHT20 SHT21 SHT15 SHT75 SHT30 SHT35 جهت محافظت از برد سنسور در برابر عوامل محیطی

سنسور دما و رطوبت DHT11

سنسور دما و رطوبت DHT11, محدوده اندازه گیری دما 0 الی 50 درجه سانتی گراد با دقت 2 +-درجه سانتی گراد, محدوده اندازه گیری رطوبت 20 الی 90%RH با دقت 4+-%RH و خروجی 1 Wire

سنسور دما و رطوبت DHT22

سنسور دما و رطوبت DHT22, محدوده اندازه گیری دما 40- الی 80+ درجه سانتی گراد با دقت 0.5Celsius-+, محدوده اندازه گیری رطوبت 0 الی 100 %RH با دقت %5RH -+ و خروجی دیجیتال

کنترلر دما و رطوبت دیجیتالی XY-WTH1

کنترلر دما و رطوبت دیجیتالی XY-WTH1 محدوده اندازه گیری دما 20- الی 60 درجه با دقت 0.1 درجه سانتیگراد ، رطوبت 0 الی 100 درصد دارای ولتاژ کاری 6 الی 30 ولت

سنسور دما و رطوبت AM2305

سنسور دما و رطوبت AM2305,  محدوده اندازه گیری 40- الی 80+ درجه سانتی گراد با دقت 0.3 ± درجه سانتی گراد, محدوده اندازه گیری رطوبت 0 الی 100 RH%  با دقت 2± %RH و خروجی 1Wire

ماژول سنسور دما و رطوبت DHT22

ماژول سنسور دما و رطوبت DHT22, محدوده اندازه گیری دما 40- الی 80+ درجه سانتی گراد با دقت 0.5Celsius-+, محدوده اندازه گیری رطوبت 0 الی 100 %RH با دقت %5RH -+ و خروجی دیجیتال

ماژول سنسور دما و رطوبت DHT11

ماژول سنسور دما و رطوبت DHT11, محدوده اندازه گیری دما 0 الی 50 درجه سانتی گراد با دقت 2 +-درجه سانتی گراد, محدوده اندازه گیری رطوبت 20 الی 90%RH با دقت 4+-%RH و خروجی 1 Wire

سنسور دما و رطوبت SHT20

سنسور دما و رطوبت SHT20, محدوده اندازه گیری دما 40- الی 125+ درجه سانتی گراد با دقت 0.3 +- درجه سانتی گراد ,محدوده اندازه گیری رطوبت 0 الی 100 %RH با دقت 3+- %RH و خروجی I2C

سنسور دما و رطوبت SHT35

سنسور دما و رطوبت SHT35, محدوده اندازه گیری دما 40- الی 125+ درجه سانتی گراد با دقت 0.2 °C,محدوده اندازه گیری رطوبت 0 الی 100 RH% با دقت 1.5 +- RH% و خروجی I2C

سنسور دما و رطوبت AHT10

سنسور دما و رطوبت AHT10, محدوده اندازه گیری 40- الی 80+ درجه سانتی گراد با دقت 0.3± درجه سانتی گراد , محدوده اندازه گیری رطوبت 0 الی 100% RH با دقت ± 2% و خروجی I2C