سنسورهای تشخیص رنگ

نمایش دادن همه 6 نتیجه

ماژول سنسور تشخیص اشاره، مجاورت و رنگ GY-9960-3.3

683,530 

ماژول سنسور تشخیص اشاره، مجاورت و رنگ GY-9960-3.3 با ولتاژ تغذیه 3.3 ولت و خروجی I2C

سنسور تشخیص رنگ TCS3200

754,000 

سنسور تشخیص رنگ TCS3200 با ولتاژ تغذیه 5 - 3 ولت و خروجی دیجیتال

ماژول سنسور تشخیص رنگ TCS34725

1,075,900 

ماژول سنسور تشخیص رنگ TCS34725 با ولتاژ تغذیه 5 - 3 ولت و خروجی I2C

ماژول سنسور تشخیص رنگ GY-31

1,450,000 

ماژول سنسور تشخیص رنگ GY-31 با ولتاژ تغذیه 5 - 3 ولت و خروجی دیجیتال

ماژول سنسور تشخیص رنگ TCS230

1,722,600 

ماژول سنسور تشخیص رنگ TCS230 با ولتاژ تغذیه 5.5 - 2.7 ولت  و خروجی دیجیتال

سنسور تشخیص رنگ TSL230

4,205,000 

سنسور تشخیص رنگ TSL230، مبدل نور به فرکانس با ولتاژ‌کاری 2.7 تا 6 ولت