سنسورهای تشخیص رنگ

نمایش دادن همه 6 نتیجه

ماژول سنسور تشخیص اشاره، مجاورت و رنگ GY-9960-3.3

636,390 

ماژول سنسور تشخیص اشاره، مجاورت و رنگ GY-9960-3.3 با ولتاژ تغذیه 3.3 ولت و خروجی I2C

سنسور تشخیص رنگ TCS3200

702,000 

سنسور تشخیص رنگ TCS3200 با ولتاژ تغذیه 5 - 3 ولت و خروجی دیجیتال

ماژول سنسور تشخیص رنگ TCS34725

1,001,700 

ماژول سنسور تشخیص رنگ TCS34725 با ولتاژ تغذیه 5 - 3 ولت و خروجی I2C

ماژول سنسور تشخیص رنگ GY-31

1,350,000 

ماژول سنسور تشخیص رنگ GY-31 با ولتاژ تغذیه 5 - 3 ولت و خروجی دیجیتال

ماژول سنسور تشخیص رنگ TCS230

1,603,800 

ماژول سنسور تشخیص رنگ TCS230 با ولتاژ تغذیه 5.5 - 2.7 ولت  و خروجی دیجیتال

سنسور تشخیص رنگ TSL230

3,915,000 

سنسور تشخیص رنگ TSL230، مبدل نور به فرکانس با ولتاژ‌کاری 2.7 تا 6 ولت