نمایش 1–12 از 205 نتیجه

ترانزیستور SMBT2907

تماس بگیرید !
  • نوع : PNP
  • پکیج :SOT-23
  • ولتاژ کلکتور -امیتر : 60V-
  • جریان کلکتور : 600mA-
  • سازنده : INFINEON

ترانزیستور 2N4209 15V 200mA نوع PNP

تماس بگیرید !

ترانزیستور 2N4209 15V 200mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= 15 V و IC= 200 mA و Ft= 200 MHz و PT= 625 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور 2N4125 30V 200mA نوع PNP

تماس بگیرید !

ترانزیستور 2N4125 30V 200mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= 30 V و IC= 200 mA و Ft= 200 MHz و PT= 625 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور 2N4037 -40V -1A نوع PNP

تماس بگیرید !

ترانزیستور 2N4037 -40V -1A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -40 V و IC= -1 A و Ft= 60 MHz و PT= 1 W با پکیج TO-92

ترانزیستور 2N4032 60V 1A نوع PNP

تماس بگیرید !

ترانزیستور 2N4032 60V 1A نوع PNP دارای مقادیر VCE= 60 V و IC= 1 A و Ft= 500 MHz و PT= 800 mW با پکیج TO-39

ترانزیستور 2N3906 -40V -200mA نوع PNP

تماس بگیرید !

ترانزیستور 2N3906 -40V -200mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -40 V و IC= -200 mA و Ft= 250 MHz و PT= 625 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور 2N3867 40V 3A نوع PNP

تماس بگیرید !

ترانزیستور 2N3867 40V 3A نوع PNP دارای مقادیر VCE= 40 V و IC= 3 A و Ft= 60 MHz و PT= 1 W با پکیج TO-5

ترانزیستور 2N3798 60V 50mA نوع PNP

تماس بگیرید !

ترانزیستور 2N3798 60V 50mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= 60 V و IC= 50 mA و Ft= 80 MHz و PT= 360 mW با پکیج TO-18

ترانزیستور 2N3702 25V 500mA نوع PNP

تماس بگیرید !

ترانزیستور 2N3702 25V 500mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= 25 V و IC= 500 mA و Ft= 100 MHz و PT= 625 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور 2N3307 35V 50mA نوع PNP

تماس بگیرید !

ترانزیستور 2N3307 35V 50mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= 35 V و IC= 50 mA و Ft= 300~1200 MHz و PT= 200 mW با پکیج TO-72

ترانزیستور 2N3251 -40V -200mA نوع PNP

تماس بگیرید !

ترانزیستور 2N3251 -40V -200mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -40 V و IC= -200 mA و Ft= 300 MHz و PT= 360 mW با پکیج TO-18

ترانزیستور 2N2906 40V 600mA نوع PNP

تماس بگیرید !

ترانزیستور 2N2906 40V 600mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= 40 V و IC= 600 mA و Ft= 200 MHz و PT= 400 mW با پکیج TO-18