مخابرات > لورا > آنتن لورا

در حال نمایش 3 نتیجه


آنتن فنری 18 میلیمتر 433 مگاهرتز

65,000 
آنتن فنری 18 میلیمتر 433 مگاهرتز مناسب برای فرستنده گیرنده رادیویی ۴۳۳MHz

آنتن فنری 12 میلیمتر مناسب برای فرکانس 433 مگاهرتز

39,000 

آنتن فنری 12 میلیمتر مناسب برای فرستنده گیرنده رادیویی 433 مگاهرتز

آنتن فنری 16 میلیمتر مناسب برای فرکانس 315 مگاهرتز

32,500 

آنتن فنری 16 میلیمتر مناسب برای فرستنده گیرنده رادیویی 315 مگاهرتز