نمایش 1–12 از 26 نتیجه

خازن عدسی 0.5 پیکو فاراد

13,500 
خازن عدسی 0.5 پیکو فاراد

خازن عدسی 2.2 پیکو فاراد

540 
خازن عدسی 2.2 پیکو فاراد

خازن عدسی 68 پیکو فاراد

13,500 
خازن عدسی 68 پیکو فاراد

خازن عدسی 100 پیکوفاراد

13,500 
خازن عدسی 100 پیکوفاراد

خازن عدسی 2.2 نانو فاراد

13,500 
خازن عدسی 2.2 نانو فاراد

خازن عدسی 15 نانو فاراد

13,500 
خازن عدسی 15 نانو فاراد

خازن عدسی 47 نانوفاراد

13,500 
خازن عدسی 47 نانوفاراد

برد محافظ ابر خازن GDCPH 500F 2.7V

567,000 
برد محافظ ابر خازن GDCPH 500F 2.7V با قطر 35 میلی متر

خازن عدسی 22 پیکو فارارد

13,500 

خازن عدسی 22 پیکو فارارد

خازن عدسی 1 پیکو فاراد

540 
خازن عدسی 1 پیکو فاراد

خازن عدسی 2 پیکو فاراد

540 
خازن عدسی 2 پیکو فاراد