قطعات پسیو > کابل و کانکتور > کانکتور مخابراتی

نمایش 1–12 از 42 نتیجه


کانکتور مخابراتی 4 پین نری صاف KF2510-4A

3,990 
کانکتور مخابراتی 4 پین نری صاف KF2510-4A با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 2 پین نری صاف KF2510-2A

2,280 
کانکتور مخابراتی 2 پین نری صاف KF2510-2A با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 3 پین نری صاف KF2510-3A

3,420 
کانکتور مخابراتی 3 پین نری صاف KF2510-3A با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور XH مخابراتی 4 پین سیم‌ دار نری

9,690 
  • نوع کانکتور: XH مخابراتی
  • تعداد پین: 4
  • سیم: دارد
  • اتصال: نری
  • طول: 20 سانتی ‌متر

کانکتور مخابراتی 8 پین نری رایت KF2510-8W

17,100 
کانکتور مخابراتی 8 پین نری رایت KF2510-8W با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 4 پین مادگی KF2510-4Y

6,270 
کانکتور مخابراتی 4 پین مادگی KF2510-4Y با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 3 پین نری رایت KF2510-3W

3,990 
کانکتور مخابراتی 3 پین نری رایت KF2510-3W با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 2 پین مادگی KF2510-2Y

3,420 
کانکتور مخابراتی 2 پین مادگی KF2510-2Y با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 5 پین نری صاف KF2510-5A

3,990 
کانکتور مخابراتی 5 پین نری صاف KF2510-5A با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 4 پین نری رایت KF2510-4W

4,560 
کانکتور مخابراتی 4 پین نری رایت KF2510-4W با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 2 پین نری رایت KF2510-2W

3,420 
کانکتور مخابراتی 2 پین نری رایت KF2510-2W با فاصله 2.54 میلی متر