در حال نمایش 10 نتیجه


کوپلینگ هگز 4 میلی متر

293,480 

کوپلینگ هگز 4 میلی متر برنجی، اتصال شفت 4 میلی متر به پیچ M3

کوپلینگ هگز 5 میلی متر

528,380 

کوپلینگ هگز5 میلی متر برنجی، اتصال شفت 5 میلی متر به پیچ M3

کوپلینگ 10 به 6

1,160,000 

کوپلینگ 10 به 6 آلومینیومی با قطر بیرونی 15 میلی متر

کوپلینگ 10 به 8

1,160,000 

کوپلینگ 10 به 6 آلومینیومی با قطر بیرونی 15 میلی متر

کوپلینگ هگز 3 میلی متر

528,380 

کوپلینگ هگز 3 میلی متر برنجی، اتصال شفت 3 میلی متر به پیچ M3

کوپلینگ چرخهای همه جهته 6mm مدل REDCP6-omni

1,160,000 

کوپلینگ چرخهای همه جهته ۶mm مدل REDCP6-omni می توانند به شما در شخصی سازی قدرت و توانایی ربات خود کمک فراوانی کند

کوپلینگ چرخ 12 میلی متر به شفت 4 میلی متر

644,380 

کوپلینگ چرخ 12 میلی متر به شفت 4 میلی متر آلومینیومی، مناسب چرخ‌های مکانوم یا Omnidirectional

کوپلینگ هگز 6 میلی متر

528,380 

کوپلینگ هگز 6 میلی متر برنجی، اتصال شفت 6 میلی متر به پیچ M3

کوپلینگ چرخهای همه جهته 5mm مدل REDCP5-omni

580,000 

کوپلینگ چرخهای همه جهته ۵mm مدل REDCP5-omni می توانند به شما در شخصی سازی قدرت و توانایی ربات خود کمک فراوانی کند

کوپلینگ 10 به 10 REDCOUP10

644,380 

کوپلینگ ۱۰ به ۱۰ REDCOUP10 مناسب برای افزایش طول شفت 10 میلی متر می باشد.شما می توانید از این کوپلینگ در پرینتر های سه بعدی استفاده کنید.