اصطلاح IMU به معنای «واحد اندازه‌گیری لختی» است، و از آن برای توصیف یک مجموعه از ابزارهای اندازه‌گیری استفاده می‌کنیم. هنگامی‌که این واحد در یک دستگاه نصب می‌شود، این ابزارها می‌توانند داده‌های مربوط به حرکت دستگاه را ثبت کنند. IMU سنسورهایی همانند شتاب‌سنج‌ها، ژیروسکوپ‌ها، و جاذبه‌سنج‌ها را دربرمی‌گیرد. MEMS IMU (واحد اندازه‌گیری اینرسی سیستم‌های میکرو الکترومکانیکی) یک سیستم حسگر است که چندین شتاب‌سنج و ژیروسکوپ MEMS را برای اندازه‌گیری و ثبت تغییرات در جهت‌گیری و حرکت ترکیب می‌کند. معمولاً در طیف گسترده ای از برنامه ها از جمله روباتیک، هواپیماهای بدون سرنشین، سیستم های ناوبری و غیره استفاده می شود…

ادامه مطلب

نمایش 1–12 از 25 نتیجه


سنسور IMU شش درجه آزادی BMI088

7,500,000 

سنسور IMU شش  درجه آزادی BMI088, دارای سنسورهای ژیروسکوپ، شتاب سنج و خروجی‌های I2C, SPI

ماژول IMU شش درجه آزادی GY-521

936,000 

ماژول IMU شش درجه آزادی GY-521 دارای سنسورهای ژیروسکوپ و شتاب سنج سه محوره، پروتکل ارتباطی I2C

سنسور IMU شش درجه آزادی MPU-6050

555,500 
سنسور IMU شش درجه آزادی MPU-6050 دارای سنسورهای ژیروسکوپ و شتاب سنج سه محوره، پروتکل ارتباطی I2C و SPI

سنسور IMU شش درجه آزادی ICM-20602

2,500,000 

سنسور IMU شش درجه آزادی ICM-20602 دارای سنسورهای ژیروسکوپ و شتاب سنج، پروتکل ارتباطی I2C و SPI

سنسور IMU نه درجه آزادی ICM-20948

1,639,000 

سنسور IMU  نه درجه آزادی ICM-20948، دارای سنسورهای ژیروسکوپ و شتاب سنج و مغناطیس سنج سه محوره، پروتکل ارتباطی I2C و SPI

ماژول IMU نه درجه آزادی GY-9250

2,772,450 
ماژول IMU نه  درجه آزادی GY-9250, دارای سنسورهای ژیروسکوپ، شتاب سنج، مغناطیس سنج و خروجی‌های I2C, SPI

سنسور IMU شش درجه آزادی ICM-20689

1,944,500 

سنسور IMU شش  درجه آزادی ICM-20689, دارای سنسورهای ژیروسکوپ، شتاب سنج و خروجی‌های I2C, SPI

ماژول IMU شش درجه آزادی GY-6500

666,500 

ماژول IMU شش  درجه آزادی GY-6500, دارای سنسورهای ژیروسکوپ، شتاب سنج و خروجی‌های I2C, SPI

ماژول IMU ده درجه آزادی GY-88

3,055,500 

ماژول IMU ده درجه آزادی GY-88, دارای سنسورهای ژیروسکوپ، شتاب سنج، مغناطیس سنج، بارومتر و خروجی I2C

ماژول IMU نه درجه آزادی GY-9150

4,950,000 

ماژول IMU نه  درجه آزادی GY-9150, دارای سنسورهای ژیروسکوپ، شتاب سنج، مغناطیس سنج و خروجی I2C

سنسور IMU هفت درجه آزادی ICM-20789

3,500,000 
سنسور IMU هفت  درجه آزادی ICM-20789, دارای سنسورهای ژیروسکوپ، شتاب سنج، بارومتر و خروجی‌های I2C, SPI

ماژول IMU نه محوره DFRobot BNO055

4,972,000 
ماژول IMU نه محوره DFRobot BNO055 ماژول IMU نه محوره DFRobot BNO055 شامل یک آی سی حسگرجدید میباشد که دارای یک