در حال نمایش 7 نتیجه


میکروکنترلر LPC2368FBD100

11,600,000 

میکروکنترلر LPC2368FBD100 پردازنده 32 بیتی ARM7TDMI-S با فرکانس 72MHZ، حافظه فلش 512 کیلو بایت و 58 کیلو بایت حافظه SRAM

میکروکنترلر LPC2103FBD

1,740,000 

میکروکنترلر LPC2103FBD پردازنده 32 بیتی ARM7TDMI-S با فرکانس 70MHZ ، حافظه فلش 32 کیلو بایت و8 کیلو بایت حافظه SRAM

میکروکنترلر LPC1752FBD80

4,060,000 

میکروکنترلر LPC1752FBD80 پردازنده 32‌بیتی ARM Cortex-M3 با فرکانس 100MHZ، حافظه فلش 64 کیلو بایت و 16 کیلو‌بایت حافظه SRAM

میکروکنترلر LPC2388FBD144

1,611,240 

میکروکنترلر LPC2388FBD144 پردازنده 32 بیتی ARM7TDMI-S با فرکانس 72MHZ ، حافظه فلش 512 کیلو بایت و98 کیلو بایت حافظه SRAM

میکروکنترلر LPC2468FBD208

1,611,240 

میکروکنترلر LPC2468FBD208 پردازنده 32 بیتی ARM7TDMI-S با فرکانس 72MHZ ، حافظه فلش 512 کیلو بایت و98 کیلو بایت حافظه SRAM

میکروکنترلر LPC2361FBD100

2,320,000 

میکروکنترلر LPC2361FBD100 پردازنده 32 بیتی ARM7TDMI-S با فرکانس 72MHZ ، حافظه فلش 64 کیلو بایت و 34 کیلو بایت حافظه SRAM

میکروکنترلر LPC1114FBD48

607,260 

میکروکنترلر LPC1114FBD48 پردازنده 32 بیتی ARM Cortex-M0 با فرکانس 50MHZ ، حافظه فلش 32 کیلو بایت و 8 کیلو بایت حافظه SRAM