نمایش 1–12 از 46 نتیجه


بسته 50 عددی خازن 10nF

قیمت اصلی 285,000 ﷼ بودقیمت فعلی 142,500 ﷼ است
 • مقدار : 10nF
 • نوع : SMD
 • سایز : 0805
 • خطا: %10
 • 50V : VDC
 • سازنده : Samsung

بسته 50 عددی خازن 10 میکروفاراد

قیمت اصلی 147,630 ﷼ بودقیمت فعلی 41,040 ﷼ است

بسته 50 تایی خازن 220 نانوفاراد

قیمت اصلی 456,000 ﷼ بودقیمت فعلی 126,540 ﷼ است
 • مقدار : 220nF
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 1206
 • درصد خطا : %20±
 • ولتاژ DC خازن : 50V
 • سازنده : FH

بسته 50 تایی خازن 1 میکروفاراد

قیمت اصلی 205,200 ﷼ بودقیمت فعلی 57,000 ﷼ است
 • مقدار : 1uF
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 0402
 • درصد خطا : %5±
 • ولتاژ DC خازن : 10V
 • سازنده : Samsung

بسته 50 تایی خازن 18پیکوفاراد

قیمت اصلی 205,200 ﷼ بودقیمت فعلی 57,000 ﷼ است
 • مقدار : 18pF
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 0402
 • درصد خطا : %5±
 • ولتاژ DC خازن : 50V
 • سازنده : Samsung

بسته 50 تایی خازن 100 نانوفاراد

قیمت اصلی 205,200 ﷼ بودقیمت فعلی 57,000 ﷼ است
 • مقدار : 100nF
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 0402
 • درصد خطا : %80+...20-
 • ولتاژ DC خازن : 16V
 • سازنده : Samsung

بسته 50 تایی خازن 1uF

قیمت اصلی 182,400 ﷼ بودقیمت فعلی 91,200 ﷼ است
 • مقدار : 1uF
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 1206
 • درصد خطا : %20±
 • ولتاژ DC خازن : 16V
 • سازنده : YAGEO

بسته 50 تایی خازن 1nF

قیمت اصلی 182,400 ﷼ بودقیمت فعلی 91,200 ﷼ است
 • مقدار : 1nF
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 1206
 • درصد خطا : %10±
 • ولتاژ DC خازن : 50V
 • سازنده : FH

بسته 50 عددی خازن 1000 فاراد

قیمت اصلی 197,220 ﷼ بودقیمت فعلی 54,720 ﷼ است
 • مقدار : 1000F
 • نوع : SMD
 • سایز : 0805
 • 50V : VDC
 • خطا : %1
 • سازنده : NIPPON(nc)

بسته 50 عددی خازن 1nF

قیمت اصلی 285,000 ﷼ بودقیمت فعلی 79,230 ﷼ است
 • مقدار : 1nF
 • نوع : SMD
 • سایز : 0805
 • 50V : VDC
 • خطا :%10
 • سازنده : Samsung