نمایش دادن همه 7 نتیجه

فلنج 5 میلیمتری مدل redacc005

522,000 
فلنج 5 میلیمتری مدل redacc005 فلنج 5 میلیمتری مدل redacc005 مخصوص پرینتر سه بعدی

فلنج 4 میلی متری فلزی

348,000 

فلنج 4 میلی متری فلزی، جنس برنج، به همراه پیچ و آچار تنظیم

فلنج 7 میلیمتری مدل redacc007

411,800 
فلنج 7 میلیمتری مدل redacc007 مخصوص پرینتر سه بعدی

فلنج 6 میلیمتری مدل redacc006

388,600 
فلنج 6 میلیمتری مدل redacc006 مخصوص پرینتر سه بعدی

فلنج 8 میلیمتری مدل redacc008

667,000 
فلنج 8 میلیمتری مدل redacc008 مخصوص پرینتر سه بعدی

فلنج 10 میلیمتری مدل redacc0010

556,800 
فلنج 10 میلیمتری مدل redacc0010 مخصوص پرینتر سه بعدی