نمایش 1–12 از 19 نتیجه

اپتوکوپلر PC817 SMD

29,000 

اپتوکوپلر PC817 SMD تک کاناله با بیشینه جریان 50 میلی آمپر و خروجی NPN Phototransistor

اپتوکوپلر PC817 

26,100 

اپتوکوپلر PC817 تک کاناله با بیشینه جریان 50 میلی آمپر و خروجی NPN Phototransistor

آی سی گیت درایور TLP350

687,300 

آی سی گیت درایور TLP350 تک کاناله، بیشینه جریان 2.5 آمپر و خروجی Push-Pull مخصوص درایو انواع IGBT و MOSFET

اپتوکوپلر H11AA1

105,125 

اپتوکوپلر H11AA1 تک کاناله با بیشینه جریان 32 میلی آمپر و خروجی NPN Phototransistor

آی سی گیت درایور TLP250

323,350 

آی سی گیت درایور TLP250 تک کاناله، بیشینه جریان 1.5 آمپر و خروجی Push-Pull

آی سی اپتوترایاک MOC3023

75,690 

آی سی اپتوترایاک MOC3023 تک کاناله با بیشینه جریان 100میلی آمپر و خروجی PhotoTriac

اپتوکوپلر HCPL-2231

524,900 
اپتوکوپلر HCPL-2231 دو کاناله، پکیج DIP-8، با CMR = 10 kV/µs

آی سی اپتوترایاک TLP3502

145,000 

آی سی اپتوترایاک TLP3502 تک کاناله با بیشینه جریان 0.5 آمپر

اپتوکوپلر TLP521-2

241,280 

اپتوکوپلر TLP521-2 دو کاناله با بیشینه جریان 50 میلی آمپر و خروجی NPN Phototransistor

آی سی اپتوترایاک MOC3021

72,500 

آی سی اپتوترایاک MOC3021 تک کاناله با بیشینه جریان 1 آمپر و خروجی PhotoTriac

اپتوکوپلر MOC8101 

203,000 

اپتوکوپلر MOC8101 تک کاناله با بیشینه جریان 50 میلی آمپر و خروجی NPN Phototransistor

اپتوکوپلر PS2501

53,070 

اپتوکوپلر PS2501 تک کاناله با بیشینه جریان 50 میلی آمپر و خروجی NPN Phototransistor