نمایش دادن همه 9 نتیجه

فن 12 ولت FAN4010 مخصوص پرینتر سه بعدی

207,060 
فن 12 ولت FAN4010 مخصوص پرینتر سه بعدی، 9 پره با ابعاد 40X40 میلیمتر و ضخامت 10 میلیمتر

فن 12 ولت FAN4020 مخصوص پرینتر سه بعدی

207,060 
فن 12 ولت FAN4020 مخصوص پرینتر سه بعدی، 5 پره با ابعاد 40X40 میلیمتر و ضخامت 20 میلیمتر

فن 12 ولت FAN3010 مخصوص پرینتر سه بعدی

510,690 
فن 12 ولت FAN3010 مخصوص پرینتر سه بعدی، 5 پره با ابعاد 30X30 میلیمتر و ضخامت 10 میلیمتر

فن 24 ولت FAN3010 مخصوص پرینتر سه بعدی

377,000 
فن 24 ولت FAN3010 مخصوص پرینتر سه بعدی، 5 پره با ابعاد 30X30 میلیمتر و ضخامت 10 میلیمتر

فن 24 ولت FAN4010 مخصوص پرینتر سه بعدی

207,060 
فن 24 ولت FAN4010 مخصوص پرینتر سه بعدی، 7 پره با ابعاد 40X40 میلیمتر و ضخامت 10 میلیمتر

فن 24 ولت FAN4010 مخصوص پرینتر سه بعدی

403,100 
فن 24 ولت FAN4010 مخصوص پرینتر سه بعدی با 9 پره و دارای ابعاد 40×40 و ضخامت 10 میلی‌متر

فن خنک کننده CPU دارای سیستم Water Cooling

4,872,580 

فن خنک کننده CPU دارای سیستم Water Cooling در ابعاد 90mm

محافظ و نگهدارنده فن HOTEND

116,000 

محافظ و نگهدارنده فن HOTEND بر روی HOTEND وصل می شود و باعث عملکرد صحیح این قسمت از پرینتر سه بعدی می باشد