نمایش 1–12 از 17 نتیجه

پل دیود تخت شانه ای GBJ3510

145,406 
پل دیود تخت شانه ای 1000 ولت 35 آمپر GBJ3510 کارخانه سازنده SEP

پل دیود تخت شانه ای KBL406

66,468 
پل دیود تخت شانه ای 600ولت 4 آمپر KBL406 کارخانه سازنده SEP

پل دیود تخت شانه ای KBU2510

124,439 
پل دیود تخت شانه ای 1000 ولت 25 آمپر KBU2510 کارخانه سازنده SEP

پل دیود تخت شانه ای GBJ2510

119,045 
پل دیود تخت شانه ای 1000 ولت 25 آمپر GBJ2510 کارخانه سازنده SEP

پل دیود تخت شانه ای D25XB 60

102,167 
پل دیود تخت شانه ای 600 ولت 25 آمپر D25XB 60 کارخانه سازنده SEP

پل دیود تخت شانه ای KBU1510

109,504 
پل دیود تخت شانه ای KBU1510 پل دیود تخت شانه ای 1000 15 آمپر KBU1510 کارخانه سازنده SEP

پل دیود تخت شانه ای KBU1010

106,865 
پل دیود تخت شانه ای 1000 ولت 10 آمپر KBU1010 کارخانه سازنده SEP

پل دیود تخت شانه ای GBJ1510

114,666 
پل دیود تخت شانه ای 1000 ولت 15 آمپر GBJ1510 کارخانه سازنده SEP

پل دیود تخت شانه ای KBL608

71,746 
پل دیود تخت شانه ای 800 ولت 6 آمپر KBL608 کارخانه سازنده SEP

پل دیود تخت شانه ای KBU808

91,930 
پل دیود تخت شانه ای 800 ولت 8 آمپر KBU808 کارخانه سازنده SEP

پل دیود KBPC3510

69,600 
پل دیود KBPC3510 تک فاز 35 آمپر 1000 ولت از کمپانی MIC