نمایش 1–12 از 17 نتیجه


پل دیود تخت شانه ای GBJ3510

185,518 
پل دیود تخت شانه ای 1000 ولت 35 آمپر GBJ3510 کارخانه سازنده SEP

پل دیود تخت شانه ای KBL406

84,804 
پل دیود تخت شانه ای 600ولت 4 آمپر KBL406 کارخانه سازنده SEP

پل دیود گرد 2W10

29,193 
پل دیود گرد 1000ولت 2آمپر 2W10 کارخانه سازنده SEP

پل دیود تخت شانه ای GBJ2510

151,885 
پل دیود تخت شانه ای 1000 ولت 25 آمپر GBJ2510 کارخانه سازنده SEP

پل دیود تخت شانه ای KBU2510

158,767 
پل دیود تخت شانه ای 1000 ولت 25 آمپر KBU2510 کارخانه سازنده SEP

پل دیود تخت شانه ای KBL608

91,538 
پل دیود تخت شانه ای 800 ولت 6 آمپر KBL608 کارخانه سازنده SEP

پل دیود تخت شانه ای D25XB 60

130,351 
پل دیود تخت شانه ای 600 ولت 25 آمپر D25XB 60 کارخانه سازنده SEP

پل دیود تخت شانه ای KBU1010

136,345 
پل دیود تخت شانه ای 1000 ولت 10 آمپر KBU1010 کارخانه سازنده SEP

پل دیود تخت شانه ای KBL410

85,914 
پل دیود تخت شانه ای 1000 ولت 4 آمپر KBL410 کارخانه سازنده SEP

پل دیود تخت شانه ای KBU1510

139,712 
پل دیود تخت شانه ای KBU1510 پل دیود تخت شانه ای 1000 15 آمپر KBU1510 کارخانه سازنده SEP

پل دیود مربعی MB6S

7,881 
پل دیود مربعی 600 ولت 0.5 آمپر MB6S پکیج SMD کارخانه سازنده SEP

پل دیود تخت شانه ای GBJ1510

146,298 
پل دیود تخت شانه ای 1000 ولت 15 آمپر GBJ1510 کارخانه سازنده SEP