خانه > سنسورها > ردیابی حرکت

AHRS (7)

IMU (16)

انکودر (15)

ژیروسکوپ (10)

شتاب سنج (14)

قطب نما (7)

مغناطیسی (35)