نمایش 1–12 از 38 نتیجه


پین هدر مادگی 2X5 پین DIP

14,800 
پین هدر مادگی 2X5 پین DIP با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر 30*2 مادگی smd

185,000 
پین هدر 30*2 مادگی smd  قابل استفاده به عنوان سوکت برای SIM300CZ

پین هدر نری 2X8 پین SMD

29,600 
پین هدر نری 2X8 پین SMD پین با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر مادگی 2X8 پین SMD

7,400 
پین هدر مادگی 2X8 پین SMD با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر مادگی 2×10 پین SMD

11,100 
پین هدر مادگی 10x2 پین SMD با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر مادگی 2×10 پین DIP

11,100 
پین هدر مادگی 10x2 پین DIP با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر مادگی 2X4 پین SMD

29,600 
پین هدر مادگی 2X4 پین SMD پین با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر نری 2X5 پین SMD

11,100 
پین هدر نری 2X5 پین SMD با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر 6*2 مادگی SMD

14,800 
پین هدر 2x6 مادگی SMD با  فاصله پین 1.27 میلی متر

پین هدر نری 2×10 پین SMD

29,600 
پین هدر نری  10x2 پین SMD با فاصله 1.27 میلی متر