نمایش 1–12 از 37 نتیجه

پین هدر مادگی 2X5 پین DIP

23,200 
پین هدر مادگی 2X5 پین DIP با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر نری 2X8 پین SMD

23,200 
پین هدر نری 2X8 پین SMD پین با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر مادگی 2X8 پین SMD

23,200 
پین هدر مادگی 2X8 پین SMD با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر مادگی 2×10 پین SMD

23,200 
پین هدر مادگی 10x2 پین SMD با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر مادگی 2X4 پین SMD

23,200 
پین هدر مادگی 2X4 پین SMD پین با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر 6*2 مادگی SMD

23,200 
پین هدر 2x6 مادگی SMD با  فاصله پین 1.27 میلی متر

پین هدر نری 2×10 پین SMD

23,200 
پین هدر نری  10x2 پین SMD با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر مادگی 2X4 پین DIP

23,200 
پین هدر مادگی 2X4 پین DIP با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر مادگی 2X5 پین SMD

23,200 
پین هدر مادگی 2X5 پین SMD پین با فاصله 1.27 میلی متر