نمایش 1–12 از 38 نتیجه


پین هدر مادگی 2X5 پین DIP

11,000 
پین هدر مادگی 2X5 پین DIP با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر 30*2 مادگی smd

139,000 
پین هدر 30*2 مادگی smd  قابل استفاده به عنوان سوکت برای SIM300CZ

پین هدر نری 2X8 پین SMD

22,000 
پین هدر نری 2X8 پین SMD پین با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر مادگی 2X8 پین SMD

5,500 
پین هدر مادگی 2X8 پین SMD با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر مادگی 2×10 پین SMD

8,500 
پین هدر مادگی 10x2 پین SMD با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر مادگی 2X4 پین SMD

40,000 
پین هدر مادگی 2X4 پین SMD پین با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر مادگی 2×10 پین DIP

8,500 
پین هدر مادگی 10x2 پین DIP با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر نری 2X5 پین SMD

8,500 
پین هدر نری 2X5 پین SMD با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر 6*2 مادگی SMD

11,000 
پین هدر 2x6 مادگی SMD با  فاصله پین 1.27 میلی متر