نمایش 1–12 از 38 نتیجه


پین هدر مادگی 2X5 پین DIP

12,540 
پین هدر مادگی 2X5 پین DIP با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر 30*2 مادگی smd

158,460 
پین هدر 30*2 مادگی smd  قابل استفاده به عنوان سوکت برای SIM300CZ

پین هدر نری 2X8 پین SMD

25,080 
پین هدر نری 2X8 پین SMD پین با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر مادگی 2X8 پین SMD

6,270 
پین هدر مادگی 2X8 پین SMD با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر مادگی 2×10 پین SMD

9,690 
پین هدر مادگی 10x2 پین SMD با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر مادگی 2X4 پین SMD

45,600 
پین هدر مادگی 2X4 پین SMD پین با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر مادگی 2×10 پین DIP

9,690 
پین هدر مادگی 10x2 پین DIP با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر نری 2X5 پین SMD

9,690 
پین هدر نری 2X5 پین SMD با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر 6*2 مادگی SMD

12,540 
پین هدر 2x6 مادگی SMD با  فاصله پین 1.27 میلی متر