نمایش دادن همه 12 نتیجه


گیرنده لیزر فوتوسل سیلیکونی 2DU10 10×10

481,000 
گیرنده لیزر فوتوسل سیلیکونی 2DU10 10x10 دو پایه با طول موج 400 الی 1100 نانومتر

گیرنده لیزر فتوسل سیلیکونی 2DU6 6*6

207,200 
گیرنده لیزر فوتوسل سیلیکونی 2DU6 6*6 دو پایه با طول موج 400 الی 1100 نانومتر

دیود لیزری RLD65PZX2

370,000 
دیود لیزری RLD65PZX2 باتوان مصرفی 10 میلی وات و طول موج 658nm

ماژول لیزر نقطه ای LOTUS-251-DOT

3,700,000 

ماژول لیزر 100میلی وات نقطه ای قرمز با فاصله کانونی قابل تنظیم قطر 12 میلی متر LOTUS-251-DOT

دیود لیزری RLD65PZX3

947,200 
دیود لیزری RLD65PZX3 باتوان مصرفی 5 میلی وات و طول موج 658nm

ماژول لیزر نقطه‌ای LOTUS-256-DOT

2,442,000 
ماژول لیزر نقطه ای سبز LOTUS-256-DOT با ولتاژ 3.3  الی7 ولت ،10میلی وات و طول موج 532 نانومتر

ماژول لیزر کراس لاین LOTUS-254-CROSS

421,800 
ماژول لیزر کراس لاین LOTUS-254-CROSS با ولتاژ 3 ولت، 5 میلی وات و قطر 9 میلی متر

ماژول لیزر کراس لاین LOTUS-252-CROSS

3,700,000 
ماژول لیزر کراس لاین LOTUS-252-CROSS قرمز, 100 میلی وات با فاصله کانونی قابل تنظیم قطر 12 میلی متر

ماژول لیزر کراس LOTUS-255-CROSS

421,800 
ماژول لیزر کراس LOTUS-255-CROSS قرمز 3 ولت ,5 میلی وات با قطر 9 میلی متر

پایه نگهدارنده ماژول لیزری 16mm

888,000 
پایه نگهدارنده ماژول لیزری 16mm با قابلیت تنظیم 360 درجه گردش

گیرنده لیزر فوتوسل سیلیکونی 2CU33 3X3

192,770 

گیرنده لیزر فوتوسل سیلیکونی 2CU33 3X3 دو پایه با طول موج 300 الی 100 نانومتر

ماژول لیزر نقطه ای LOTUS-253-DOT

421,800 
ماژول لیزر نقطه ای قرمز LOTUS-253-DOT با ولتاژ 3 ولت, 5 میلی وات و  قطر 9 میلی متر