نمایش دادن همه 12 نتیجه

گیرنده لیزر فتوسل سیلیکونی 2DU6 6*6

151,200 
گیرنده لیزر فوتوسل سیلیکونی 2DU6 6*6 دو پایه با طول موج 400 الی 1100 نانومتر

ماژول لیزر کراس لاین LOTUS-254-CROSS

307,800 
ماژول لیزر کراس لاین LOTUS-254-CROSS با ولتاژ 3 ولت، 5 میلی وات و قطر 9 میلی متر

گیرنده لیزر فوتوسل سیلیکونی 2DU10 10×10

351,000 
گیرنده لیزر فوتوسل سیلیکونی 2DU10 10x10 دو پایه با طول موج 400 الی 1100 نانومتر

ماژول لیزر کراس LOTUS-255-CROSS

307,800 
ماژول لیزر کراس LOTUS-255-CROSS قرمز 3 ولت ,5 میلی وات با قطر 9 میلی متر

ماژول لیزر نقطه‌ای LOTUS-256-DOT

1,782,000 
ماژول لیزر نقطه ای سبز LOTUS-256-DOT با ولتاژ 3.3  الی7 ولت ،10میلی وات و طول موج 532 نانومتر

دیود لیزری RLD65PZX3

691,200 
دیود لیزری RLD65PZX3 باتوان مصرفی 5 میلی وات و طول موج 658nm

دیود لیزری RLD65PZX2

558,630 
دیود لیزری RLD65PZX2 باتوان مصرفی 10 میلی وات و طول موج 658nm

پایه نگهدارنده ماژول لیزری 16mm

648,000 
پایه نگهدارنده ماژول لیزری 16mm با قابلیت تنظیم 360 درجه گردش

ماژول لیزر کراس لاین LOTUS-252-CROSS

2,700,000 
ماژول لیزر کراس لاین LOTUS-252-CROSS قرمز, 100 میلی وات با فاصله کانونی قابل تنظیم قطر 12 میلی متر

ماژول لیزر نقطه ای LOTUS-251-DOT

2,700,000 

ماژول لیزر 100میلی وات نقطه ای قرمز با فاصله کانونی قابل تنظیم قطر 12 میلی متر LOTUS-251-DOT

گیرنده لیزر فوتوسل سیلیکونی 2CU33 3X3

140,670 

گیرنده لیزر فوتوسل سیلیکونی 2CU33 3X3 دو پایه با طول موج 300 الی 100 نانومتر

ماژول لیزر نقطه ای LOTUS-253-DOT

307,800 
ماژول لیزر نقطه ای قرمز LOTUS-253-DOT با ولتاژ 3 ولت, 5 میلی وات و  قطر 9 میلی متر