ماژول‌ها و آشکارسازهای حرکتی مایکروویو

خانه > سنسورها > سایر سنسورها > سنسور مایکروویو

نمایش دادن همه 7 نتیجه

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت HB100

1,740,000 

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت HB100 با محدوده اندازه گیری 20 متر و خروجی آنالوگ

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکار ساز حرکت RCWL-0516

217,500 

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت RCWL-0516 با محدوده اندازه گیری 7~ متر و خروجی دیجیتال

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت SEN0192

4,640,000 

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت SEN0192 با محدوده اندازه گیری 2-16 متر (قابل تنظیم) و خروجی دیجیتال

سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت CDM324

2,320,000 

سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت CDM324 با محدوده اندازه گیری 15 متر و خروجی آنالوگ

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت CDM324

5,046,000 

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت CDM324 با محدوده اندازه گیری 8 متر (قابل تنظیم) و خروجی رله

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکار ساز حرکت HW-M10-2

1,361,550 

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت HW-M10-2 با محدوده اندازه گیری 10 متر و خروجی دیجیتال

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکار ساز حرکت HW-M10-1

496,190 

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت HW-M10-1 با محدوده اندازه گیری 10 متر و خروجی دیجیتال