خانه > مخابرات > لورا > ماژول لورا

نمایش دادن همه 8 نتیجه


ماژول لورا RA 02

1,950,000 

ماژول فرستنده/گیرنده LORA RA 02 با فرکانس 433MHz، نرخ داده 300kbps، حساسیت 148dBm- و ارتباط SPI

ماژول لورا RFM98PW

6,000,000 

ماژول فرستنده/گیرنده LORA RFM98PW با فرکانس 433MHz نرخ داده 300kbps و ارتباط SPI

ماژول لورا RFM96W

2,500,000 

ماژول ترنسیور LORA RFM96W با فرکانس 433MHz، نرخ داده 300kbps، حساسیت 140dBm- و ارتباط SPI

ماژول لورا RFM95W

2,500,000 

ماژول ترنسیور LORA RFM95W با فرکانس 915MHz، نرخ داده 300kbps، حساسیت 144dBm- و ارتباط SPI

ماژول لورا RFM95CW

2,500,000 

ماژول فرستنده/گیرنده LORA RFM95CW با فرکانس 915MHz، نرخ داده 37.5 - 0.018 kbps، حساسیت 138dBm- و ارتباط SPI

ماژول لورا RFM95PW

7,500,000 

ماژول ترنسیور LORA RFM95PW، با فرکانس 915MHz، نرخ داده 300kbps، و ارتباط SPI

ماژول لورا RFM95TW

7,500,000 

ماژول فرستنده/گیرنده LORA RFM95TW با فرکانس 915MHz، نرخ داده 300kbps، حساسیت 148dBm- و ارتباط SPI

ماژول لورا RFM97CW

2,500,000 

ماژول ترنسیور LORA RFM97CW با فرکانس 915MHz، نرخ داده 37.5kbps، حساسیت 138dBm- و ارتباط SPI