فوتودیودهای سیلیکونی نوعی نیمه‌هادی هستند که نسبت به ذرات پر انرژی و فوتون‌ها حساس هستند. عملکرد فوتودیودها به این صورت است که با جذب فوتون‌ها یا ذرات باردار، جریانی متناسب با توان جذب شده را در یک مدار خارجی ایجاد می‌کنند. از فوتودیودها می‌توان برای تشخیص وجود یا عدم وجود نور استفاده کرد. از جمله کاربردهای متعدد فوتودیودها می‌توان…

ادامه مطلب

نمایش دادن همه 8 نتیجه

فتودیود سیلیکونی SFH2200

594,000 

فتودیود سیلیکونی SFH2200 با زاویه دید 120 درجه و طیف نوری 1100 - 400 نانومتر

فتودیود سیلیکونی SFH2704

783,000 

فتودیود سیلیکونی SFH2704 با زاویه دید 120 درجه و طیف نوری 1100 - 400 نانومتر

فتودیود سیلیکونی PD70-01B/TR7

71,820 

فتودیود سیلیکونی PD70-01B/TR7 با طیف نوری 1100 - 730 نانو متر

فتودیود سیلیکونی TEMD5010X01

675,000 

فتودیود سیلیکونی TEMD5010X01 با زاویه دید 130 درجه و طیف نوری 1100 - 430 نانومتر

فتودیود سیلیکونی SFH2440

675,000 

فتودیود سیلیکونی SFH2440 با طول موج 400 تا 690 نانومتر

دیود لیزری RLD65PZX2

558,630 
دیود لیزری RLD65PZX2 باتوان مصرفی 10 میلی وات و طول موج 658nm

فتودیود سیلیکونی S6968-1

391,500 
فتودیود سیلیکونی S6968-1 با حساسیت بالا و طول موج 850 نانومتر و زاویه دید 35 درجه

فتودیود سیلیکونی VEMD8080

604,800 

فتودیود سیلیکونی VEMD8080 با زاویه دید 130 درجه و طیف نوری 1100 - 350 نانومتر