در حال نمایش 7 نتیجه


بسته 50 تایی خازن 1 میکروفاراد

قیمت اصلی 208,800 ﷼ بودقیمت فعلی 58,000 ﷼ است
 • مقدار : 1uF
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 0402
 • درصد خطا : %5±
 • ولتاژ DC خازن : 10V
 • سازنده : Samsung

بسته 50 تایی خازن 18پیکوفاراد

قیمت اصلی 208,800 ﷼ بودقیمت فعلی 58,000 ﷼ است
 • مقدار : 18pF
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 0402
 • درصد خطا : %5±
 • ولتاژ DC خازن : 50V
 • سازنده : Samsung

بسته 50 تایی خازن 100 نانوفاراد

قیمت اصلی 208,800 ﷼ بودقیمت فعلی 58,000 ﷼ است
 • مقدار : 100nF
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 0402
 • درصد خطا : %80+...20-
 • ولتاژ DC خازن : 16V
 • سازنده : Samsung

بسته 50 تایی خازن 220nF

قیمت اصلی 208,800 ﷼ بودقیمت فعلی 104,400 ﷼ است
 • مقدار : 220nF
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 0402
 • درصد خطا : %80+...20-
 • ولتاژ DC خازن : 16V
 • سازنده : Samsung

بسته 50 تایی خازن 470 پیکوفاراد

قیمت اصلی 208,800 ﷼ بودقیمت فعلی 104,400 ﷼ است
 • مقدار : 470pF
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 0402
 • درصد خطا : %10±
 • ولتاژ DC خازن : 50V
 • سازنده : Samsung

بسته 50 تایی خازن 10 پیکوفاراد

قیمت اصلی 208,800 ﷼ بودقیمت فعلی 104,400 ﷼ است
 • مقدار : 10pF
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 0402
 • درصد خطا : %5±
 • ولتاژ DC خازن : 50V
 • سازنده : Samsung

بسته 50 تایی خازن 2.2uF

قیمت اصلی 208,800 ﷼ بودقیمت فعلی 104,400 ﷼ است
 • مقدار : 2.2uF
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 0402
 • درصد خطا : %80+...20-
 • ولتاژ DC خازن : 6.3V
 • سازنده : Samsung