نمایش دادن همه 6 نتیجه


میکروکنترلر PIC18F46K20-I/PT

2,175,000 

میکروکنترلر PIC18F46K20-I/PT  پردازنده 8 بیتی با فرکانس 64MHZ  حافظه فلش قابل برنامه ریزی 64 کیلو بایت و 1024 بایت حافظه EEPROM

میکروکنترلر PIC16F676

1,087,500 

میکروکنترلر PIC16F676 پردازنده 8 بیتی با فرکانس 20MHZ  حافظه فلش قابل برنامه ریزی 4 کیلو بایت و 128 بایت حافظه EEPROM

میکروکنترلر PIC16F876A

8,000,000 

میکروکنترلر PIC16F876A پردازنده 8 بیتی با فرکانس 20MHZ  حافظه فلش قابل برنامه ریزی 14.3 کیلو بایت و 256 بایت حافظه EEPROM

میکروکنترلر PIC16F84A

500,000 

 میکروکنترلر PIC16F84A پردازنده 8 بیتی با فرکانس 10MHZ حافظه FLASH قابل برنامه ریزی 1 کیلوبایت و 64 بایت حافظه RAM

میکروکنترلر PIC16F877A

3,500,000 

میکروکنترلر PIC16F877A پردازنده 8 بیتی با فرکانس 20MHZ  حافظه فلش قابل برنامه ریزی 14.3 کیلو بایت و 256 بایت حافظه EEPROM

میکروکنترلر PIC18LF6621

6,000,000 

میکروکنترلر PIC18LF6621 میکروکنترلر 8 بیتی با فرکانس 40MHZ با حافظه فلش 64 کیلو بایت و 1024 بایت حافظه EEPROM