نمایش 1–12 از 120 نتیجه

ماسفت BSS138 نوع N-Channel

ماسفت BSS138 نوع N -Channel با ماکزیمم جریان  ID=0.22 A و ماکزیمم ولتاژهای VDSS=50V و VGS= 20 V و RDS 3.5 Ω دارای پکیج SOT23

ماسفت قدرت 200 ولت 50 آمپر IRFP260NPBF

ماسفت قدرت 200 ولت 50 آمپر IRFP260NPBF نوع N-Channel با ماکزیمم جریان  ID=50 A و ماکزیمم ولتاژهای VDSS=200V و VGS= ± 20 و RDS=0.04Ω و PD=300W دارای پکیج TO-247AC

ماسفت قدرت 55 ولت 80 آمپر W80NF55-06

ماسفت قدرت 55 ولت 80 آمپر W80NF55-06 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان ID= 80 A و ماکزیمم ولتاژهای VDS= 55 V و VGS= ± 20 V و RDS(on)= 0.005 Ω و PD= 300 W دارای پکیج TO-247

ماسفت قدرت 100- ولت 19- آمپر IRF9540

ماسفت قدرت 100- ولت 19- آمپر IRF9540 نوع P-Channel با ماکزیمم جریان  ID=-19 A و ماکزیمم ولتاژهای VDSS=-100V و VGS= ± 20 و RDS=0.20Ω و PD=150W دارای پکیج TO-220AB

ماسفت قدرت 500 ولت 93 آمپر H15NB50FI

تماس بگیرید !
ماسفت قدرت 500 ولت 93 آمپر H15NB50FI نوع N-Channel با ماکزیمم جریان  ID=10 A و ماکزیمم ولتاژهای VDSS=500 V و VGS= ± 30 V و RDS=0.94 Ω و Ptot=80W دارای پکیج TO-220

ماسفت سرعت بالا 900 ولت 3.5 آمپر 2SK1460

ماسفت سرعت بالا 900 ولت 3.5 آمپر 2SK1460 نوع Si N-Channel با ماکزیمم جریان ID= 3.5 A و ماکزیمم ولتاژهای VDS= 900 V و VGS= ± 30 V و PD= 2 W دارای پکیج TO-220FI (LS)

ماسفت 60 ولت 0.5 آمپر bs170

ماسفت 60 ولت 0.5 آمپر bs170 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان  ID=0.5A و ماکزیمم ولتاژهای VDSS=60 V و VGS= ± 20 V و RDS=5 Ω  و PD=0.83W دارای پکیج TO-92

ماسفت قدرت 500 ولت 36 آمپر IRFPS37N50A

ماسفت قدرت 500 ولت 36 آمپر IRFPS37N50A نوع N-Channel با ماکزیمم جریان  ID=36A و ماکزیمم ولتاژهای VDSS=500V و VGS= ± 30 و RDS=0.13Ω و PD=446W دارای پکیج SUPER-247

ماسفت قدرت 500 ولت 17 آمپر 2SK2257

ماسفت قدرت  2SK2257 نوع N-Channel جریان  ID=17A و ماکزیمم ولتاژهای VDS=500V و  VGS=±30 V و  RDSon=0.4Ω دارای پکیج TO-3P

ماسفت قدرت 100 ولت 140 آمپر IRFB4310

ماسفت قدرت 100 ولت 140 آمپر IRFB4310 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان  ID=140 A و ماکزیمم ولتاژهای VDSS=100V و VGS= ±20 و RDS=7.0mΩ و PD=330W دارای پکیج TO-220AB

ماسفت قدرت 600 ولت 10 آمپر 2SK2843

ماسفت قدرت 600 ولت 10 آمپر 2SK2843 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان ID= 10 A و ماکزیمم ولتاژهای VDS= 600 V و VGS= ± 30 V و RDS(on)= 0.54 Ω و PD= 45 W دارای پکیج TO-220F

ماسفت مخابراتی BF998 E6327 نوع N-Channel

ماسفت مخابراتی BF998 E6327 نوع N-Channel با فرکانس کاری 800 مگاهرتز و ماکسیمم جریان ID(Pick)=30mA و ماکسیمم ولتاژهای VDS=12V و VGS=+/-8V با پکیج SOT143