نمایش 1–12 از 13 نتیجه


بسته 50 تایی مقاومت 470 اهم

84,259 
 • مقدار : 470R
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 1206
 • درصد خطا : %5±
 • توان : 1/4W
 • سازنده : UniOhm

بسته 50 تایی مقاومت 4.7 کیلو اهم

81,250 
 • مقدار : 4.7K
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 1206
 • درصد خطا : %5±
 • توان : 1/4W
 • سازنده : UniOhm

بسته 50 تایی مقاومت 0 اهم

84,061 
 • مقدار : 0R
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 1206
 • درصد خطا : %5±
 • توان : 1/4W
 • سازنده : UniOhm

بسته 50 تایی مقاومت 100K

46,800 
 • مقدار : 100K
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 1206
 • درصد خطا : %5±
 • توان : 1/4W
 • سازنده : UniOhm

بسته 50 تایی مقاومت 1K اهم

48,750 
 • مقدار : 1K
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 1206
 • درصد خطا : %5±
 • توان : 1/4W
 • سازنده : ROYALOHM

بسته 50 تایی مقاومت 33 اهم

48,750 
 • مقدار : 33R
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 1206
 • درصد خطا : %5±
 • توان : 18W
 • سازنده : KOA

بسته 50 تایی مقاومت 3.3 کیلو اهم

44,850 
 • مقدار : 3.3K
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 1206
 • درصد خطا : %5±
 • توان : 1/4W
 • سازنده : UniOhm

بسته 50 تایی مقاومت 10 کیلو اهم

44,850 
 • مقدار : 10K
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 1206
 • درصد خطا : %5±
 • توان : 1/4W
 • سازنده : UniOhm

بسته 50 تایی مقاومت 100 اهم

44,850 
 • مقدار : 100 اهم
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 1206
 • درصد خطا : %5±
 • توان : 1/4W
 • سازنده : UniOhm

بسته 50 تایی مقاومت 1.5 کیلو اهم

85,893 
 • مقدار : 1.5K
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 1206
 • درصد خطا : %5±
 • توان : 0.25W
 • سازنده : ASJ

بسته 50 تایی مقاومت 1K

84,500 
 • مقدار : 1K
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 1206
 • درصد خطا : %1±
 • توان : 0.25W
 • سازنده : RALEC

بسته 50 تایی مقاومت 200K

52,000 
 • مقدار : 200 کیلو اهم
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 1206
 • درصد خطا : %1±
 • توان : 0.25W
 • سازنده : ASJ