نیمه هادی ها > دیود > فتو دیود

در حال نمایش 8 نتیجه


فتودیود سیلیکونی SFH2200

1,254,000 

فتودیود سیلیکونی SFH2200 با زاویه دید 120 درجه و طیف نوری 1100 - 400 نانومتر

فتودیود سیلیکونی PD70-01B/TR7

570,000 

فتودیود سیلیکونی PD70-01B/TR7 با طیف نوری 1100 - 730 نانو متر

دیود لیزری RLD65PZX2

قیمت اصلی 1,179,330 ﷼ بودقیمت فعلی 316,920 ﷼ است
دیود لیزری RLD65PZX2 باتوان مصرفی 10 میلی وات و طول موج 658nm

فتودیود سیلیکونی SFH2440

975,270 

فتودیود سیلیکونی SFH2440 با طول موج 400 تا 690 نانومتر

فتودیود سیلیکونی TEMD5010X01

1,425,000 

فتودیود سیلیکونی TEMD5010X01 با زاویه دید 130 درجه و طیف نوری 1100 - 430 نانومتر

فتودیود سیلیکونی SFH2704

918,270 

فتودیود سیلیکونی SFH2704 با زاویه دید 120 درجه و طیف نوری 1100 - 400 نانومتر

فتودیود سیلیکونی VEMD8080

709,080 

فتودیود سیلیکونی VEMD8080 با زاویه دید 130 درجه و طیف نوری 1100 - 350 نانومتر

فتودیود سیلیکونی S6968-1

459,420 
فتودیود سیلیکونی S6968-1 با حساسیت بالا و طول موج 850 نانومتر و زاویه دید 35 درجه