در حال نمایش 7 نتیجه


ترمیستور 10 کیلو اهم TFPT1206L1002FM

316,920 
 • نوع ترمیستور: PTC
 •  مقاومت: 10 کیلو اهم
 • پکیج: 1206
 • ماکزیمم توان: 125 میلی وات
 • تلورانس مقاومت: 1± درصد
 • سازنده: Digikey

ترمیستور 1 کیلو اهم TFPT0603L1001DV

950,190 
 • نوع ترمیستور: PTC
 •  مقاومت: 1 کیلو اهم
 • پکیج: 0603
 • ماکزیمم توان: 75 میلی وات
 • تلورانس مقاومت: 0.5± درصد
 • سازنده: Digikey

ترمیستور 50 کیلو اهم MF58

3,800,190 
 • نوع مقاومت حرارتی: NTC
 • مقدار مقاومت: 50 کیلواهم ± %۱
 • 3950 :ثابت B
 • دمای کاری: ۴۰- تا 250 درجه سانتی‌گراد

ترمیستور 5 کیلو اهم MF58

تماس بگیرید
 • نوع مقاومت حرارتی: NTC
 • مقدار مقاومت: ۵ کیلواهم ± %۱
 • 3950 :ثابت B
 • دمای کاری: ۴۰- تا 250 درجه سانتی‌گراد

ترمیستور 50 کیلو اهم MF55

31,920 
 • نوع مقاومت: NTC
 • مقدار مقاومت: 50 کیلواهم ± %1
 • 3950 :ثابت B
 • طول: 25 میلی‌متر
 • دمای کاری: 40- تا 120 درجه سانتی‌گراد

ترمیستور 10 کیلو اهم MF55

تماس بگیرید
 • نوع مقاومت: NTC
 • مقدار مقاومت: 10کیلواهم ± %1
 • 3950 :ثابت B
 • طول: 25 میلی‌متر
 • دمای کاری: 40- تا 120 درجه سانتی‌گراد

ترمیستور 5 کیلو اهم MF55

تماس بگیرید
 • نوع مقاومت: NTC
 • مقدار مقاومت: 5کیلواهم ± %1
 • 3950 :ثابت B
 • طول: 25 میلی‌متر
 • دمای کاری: 40- تا 120 درجه سانتی‌گراد