نمایش 1–12 از 19 نتیجه


ترمینال پنلی 30 آمپر 3 پین محافظ دار HB9500SS

33,500 
ترمینال پنلی 30 آمپر 3 پین محافظ دارHB9500SS با فاصله 9.5 میلی متر

ترمینال پنلی 30 آمپر 4 پین محافظ دار HB9500SS

55,500 
ترمینال پنلی 30 آمپر 4 پین محافظ دارHB9500SS با فاصله 9.5 میلی متر

ترمینال پنلی 30 آمپر 3 پین HB9500

60,000 
ترمینال پنلی 30 آمپر 3 پین HB9500 با فاصله 9.5 میلی متر

ترمینال پنلی 30 آمپر 2 پین محافظ دار HB9500SS

50,000 
ترمینال پنلی 30 آمپر 2 پین محافظ دارHB9500SS با فاصله 9.5 میلی متر

ترمینال پیچی روبردی 10 آمپر 2 پین KF-301

25,000 
  • نوع ترمینال: پیچی روبردی KF-301
  • 10 آمپر
  • تعداد پین: 2 پین
  • فاصله پین: 5.08 میلی متر

ترمینال پنلی 30 آمپر 4 پین HB9500

95,000 
ترمینال پنلی 30 آمپر 4 پین HB9500 با فاصله 9.5 میلی متر

ترمینال پنلی 30 آمپر 8 پین محافظ دارHB9500SS

215,000 
ترمینال پنلی 30 آمپر 8 پین محافظ دارHB9500SS با فاصله 9.5 میلی متر

ترمینال پنلی 30 آمپر 2 پین HB9500

55,750 
ترمینال پنلی 30 آمپر 2 پین HB9500 با فاصله 9.5 میلی متر

ترمینال 10 آمپر

38,500 
ترمینال 10 آمپر 2 پین KF-127 پیچی روبردی با فاصله 5.08 میلی متر

ترمینال پنلی 30 آمپر 6 پین HB9500

150,000 
ترمینال پنلی 30 آمپر 6 پین HB9500 با فاصله 9.5 میلی متر

ترمینال پیچی روبردی 10 آمپر 3 پین KF-301

35,000 
ترمینال پیچی روبردی 10 آمپر 3 پین KF-301 با فاصله 5.08 میلی متر