نمایش 1–12 از 19 نتیجه


ترمینال پنلی 30 آمپر 4 پین محافظ دار HB9500SS

74,000 
ترمینال پنلی 30 آمپر 4 پین محافظ دارHB9500SS با فاصله 9.5 میلی متر

ترمینال پنلی 30 آمپر 3 پین HB9500

44,400 
ترمینال پنلی 30 آمپر 3 پین HB9500 با فاصله 9.5 میلی متر

ترمینال پیچی روبردی 10 آمپر 2 پین KF-301

18,500 
  • نوع ترمینال: پیچی روبردی KF-301
  • 10 آمپر
  • تعداد پین: 2 پین
  • فاصله پین: 5.08 میلی متر

ترمینال پنلی 30 آمپر 4 پین HB9500

70,300 
ترمینال پنلی 30 آمپر 4 پین HB9500 با فاصله 9.5 میلی متر

ترمینال پنلی 30 آمپر 2 پین HB9500

41,255 
ترمینال پنلی 30 آمپر 2 پین HB9500 با فاصله 9.5 میلی متر

ترمینال 10 آمپر

28,490 
ترمینال 10 آمپر 2 پین KF-127 پیچی روبردی با فاصله 5.08 میلی متر

ترمینال پنلی 30 آمپر 8 پین محافظ دارHB9500SS

159,100 
ترمینال پنلی 30 آمپر 8 پین محافظ دارHB9500SS با فاصله 9.5 میلی متر

ترمینال پنلی 30 آمپر 3 پین محافظ دار HB9500SS

44,400 
ترمینال پنلی 30 آمپر 3 پین محافظ دارHB9500SS با فاصله 9.5 میلی متر

ترمینال پنلی 30 آمپر 2 پین محافظ دار HB9500SS

37,000 
ترمینال پنلی 30 آمپر 2 پین محافظ دارHB9500SS با فاصله 9.5 میلی متر

کانکتور ترمینال HB9500-2P

37,000 
کانکتور ترمینال HB9500-2P با 25 آمپر و 300 ولت، فاصله بین دو پین 9.5 میلیمتر

ترمینال پیچی روبردی 10 آمپر 3 پین KF-301

25,900 
ترمینال پیچی روبردی 10 آمپر 3 پین KF-301 با فاصله 5.08 میلی متر