نمایش 1–12 از 19 نتیجه


ترمینال پنلی 30 آمپر 3 پین محافظ دار HB9500SS

39,530 
ترمینال پنلی 30 آمپر 3 پین محافظ دارHB9500SS با فاصله 9.5 میلی متر

ترمینال پنلی 30 آمپر 4 پین محافظ دار HB9500SS

65,490 
ترمینال پنلی 30 آمپر 4 پین محافظ دارHB9500SS با فاصله 9.5 میلی متر

ترمینال پنلی 30 آمپر 3 پین HB9500

39,530 
ترمینال پنلی 30 آمپر 3 پین HB9500 با فاصله 9.5 میلی متر

ترمینال پنلی 30 آمپر 2 پین محافظ دار HB9500SS

59,000 
ترمینال پنلی 30 آمپر 2 پین محافظ دارHB9500SS با فاصله 9.5 میلی متر

ترمینال پیچی روبردی 10 آمپر 2 پین KF-301

29,500 
  • نوع ترمینال: پیچی روبردی KF-301
  • 10 آمپر
  • تعداد پین: 2 پین
  • فاصله پین: 5.08 میلی متر

ترمینال پنلی 30 آمپر 4 پین HB9500

112,100 
ترمینال پنلی 30 آمپر 4 پین HB9500 با فاصله 9.5 میلی متر

ترمینال پنلی 30 آمپر 8 پین محافظ دارHB9500SS

قیمت اصلی 277,300 ﷼ بودقیمت فعلی 253,700 ﷼ است
ترمینال پنلی 30 آمپر 8 پین محافظ دارHB9500SS با فاصله 9.5 میلی متر

ترمینال پنلی 30 آمپر 2 پین HB9500

65,785 
ترمینال پنلی 30 آمپر 2 پین HB9500 با فاصله 9.5 میلی متر

ترمینال پنلی 30 آمپر 6 پین محافظ دارHB9500SS

قیمت اصلی 236,000 ﷼ بودقیمت فعلی 206,500 ﷼ است
ترمینال پنلی 30 آمپر 6 پین محافظ دارHB9500SS با فاصله 9.5 میلی متر

ترمینال پیچی روبردی 10 آمپر 3 پین KF-301

41,300 
ترمینال پیچی روبردی 10 آمپر 3 پین KF-301 با فاصله 5.08 میلی متر

ترمینال 10 آمپر

45,430 
ترمینال 10 آمپر 2 پین KF-127 پیچی روبردی با فاصله 5.08 میلی متر