برد توسعه و هدر برد

نمایش دادن همه 13 نتیجه

برد آموزشی AVR WIZZARD

1,105,000ریال

برد توسعه STM32F051C8T6

1,170,000ریال

هدر برد STM8S103F3P6

423,800ریال

برد توسعه STM32F103C8T6

2,080,000ریال

هدر برد STM32F030F4P6

751,400ریال

هدر برد STM32F103C8T6

891,800ریال

هدر برد STM32F051C8T6

1,456,000ریال

هدر برد STM32F030C8T6

1,482,000ریال