نمایش 1–12 از 32 نتیجه


بسته 50 عددی مقاومت 10K

قیمت اصلی 44,840 ﷼ بودقیمت فعلی 12,390 ﷼ است
 • مقدار : 10K
 • نوع : SMD
 • سایز : 805
 • درصد خطا : 5

بسته 50 عددی مقاومت 330 اهم

قیمت اصلی 44,840 ﷼ بودقیمت فعلی 12,390 ﷼ است
 • مقدار : 330 اهم
 • نوع : SMD
 • سایز : 805
 • درصد خطا : 5

بسته 50 عددی مقاومت 100K

قیمت اصلی 44,840 ﷼ بودقیمت فعلی 12,390 ﷼ است
 • مقدار : 100K
 • نوع : SMD
 • سایز : 805
 • درصد خطا : 5

بسته 50 عددی مقاومت 100 اهم

قیمت اصلی 73,750 ﷼ بودقیمت فعلی 20,650 ﷼ است
 • مقدار : 100 اهم
 • نوع : SMD
 • سایز : 805
 • درصد خطا : 1

بسته 50 عددی مقاومت 1K

قیمت اصلی 73,750 ﷼ بودقیمت فعلی 20,650 ﷼ است
 • مقدار : 1K
 • نوع : SMD
 • سایز : 805
 • درصد خطا : 1

بسته 50 عددی مقاومت 37.4K

قیمت اصلی 73,750 ﷼ بودقیمت فعلی 20,650 ﷼ است
 • مقدار : 37.4K
 • نوع : SMD
 • سایز : 805
 • درصد خطا : 1

بسته 50 عددی مقاومت 33K

قیمت اصلی 73,750 ﷼ بودقیمت فعلی 20,650 ﷼ است
 • مقدار : 33K
 • نوع : SMD
 • سایز : 805
 • درصد خطا : 1

بسته 50 عددی مقاومت 470 اهم

قیمت اصلی 44,840 ﷼ بودقیمت فعلی 12,390 ﷼ است
 • مقدار : 470 اهم
 • نوع : SMD
 • سایز : 805
 • درصد خطا : 5

بسته 50 عددی مقاومت 1M

قیمت اصلی 44,840 ﷼ بودقیمت فعلی 12,390 ﷼ است
 • مقدار : 1M
 • نوع : SMD
 • سایز : 805
 • درصد خطا : 5

بسته 50 عددی مقاومت 3.3K

قیمت اصلی 44,840 ﷼ بودقیمت فعلی 12,390 ﷼ است
 • مقدار : 3.3k
 • نوع : SMD
 • سایز : 805
 • درصد خطا : 5

بسته 50 عددی مقاومت 1.5K

قیمت اصلی 44,840 ﷼ بودقیمت فعلی 12,390 ﷼ است
 • مقدار : 1.5K
 • نوع : SMD
 • سایز : 805
 • درصد خطا : 5

بسته 50 عددی مقاومت 100 اهم

قیمت اصلی 44,840 ﷼ بودقیمت فعلی 12,390 ﷼ است
 • مقدار : 100 اهم
 • نوع : SMD
 • سایز : 805
 • درصد خطا : 5