نمایش دادن همه 11 نتیجه


ماژول تغذیه کاهنده ولتاژ LM2596

333,000 

ماژول تغذیه کاهنده ولتاژ LM2596 با ماکزیمم ولتاژ ورودی 40 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 3 آمپر در بازه ولتاژ 1.25 الی 35 ولت

ماژول تغذیه کاهنده ولتاژ HW-613

740,000 

ماژول تغذیه کاهنده ولتاژ HW-613 دارای ولتاژ ورودی 4.5 الی 24 ولت با ولتاژ خروجی قابل تنظیم توسط کاربر به صورت ثابت و متغیر در بازه ی 0.8 الی 17 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 3 آمپر

ماژول تغذیه کاهنده ولتاژ XL4015

787,730 

ماژول تغذیه کاهنده ولتاژ XL4015 دارای ولتاژ ورودی 4 الی 38 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 5 آمپر در بازه ولتاژ 1.25 الی 36 ولت

ماژول تغذیه کاهنده ولتاژ DSN-MINI-360

370,000 

ماژول تغذیه کاهنده ولتاژ DSN-MINI-360 دارای ولتاژ ورودی 4.75 الی 23 ولت ، ولتاژ خروجی 1 الی 17 ولت با ماکزیمم جریان 1.8 آمپر

ماژول کاهنده ولتاژ LM2596HVS

547,600 
ماژول کاهنده ولتاژ LM2596HVS دی سی به دی سی با ولتاژ خروجی قابل تنظیم 3 تا 35 ولت، ولتاژ ورودی 4.5 تا 50 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 3 آمپر

ماژول کاهنده ولتاژ XL4015 همراه با نمایشگر

1,480,000 

ماژول کاهنده ولتاژ XL4015 همراه با نمایشگر دیجیتالی سه رقمی دارای ولتاژ ورودی 4 الی 38 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 5 آمپر در بازه ولتاژ 1.25 الی 36 ولت

ماژول تغذیه کاهنده ولتاژ QS-1205CBUL-3A

461,020 

ماژول تغذیه کاهنده ولتاژ QS-1205CBUL-3A دارای ولتاژ ورودی 6 الی 24 ولت و خروجی 5 ولت 3 آمپر با ماکزیمم راندمان 97.5 درصد

مبدل افزاینده و کاهنده ولتاژ ZK-4KX

6,483,140 

مبدل افزاینده و کاهنده ولتاژ ZK-4KX دارا ی ولتاژ ورودی 5 الی 30 ولت ، ولتاژ خروجی 0.5 الی 30 ولت با ماکزیمم جریان 4 آمپر ، راندمان 88 درصد با قابلیت کنترل ولتاژ و جریان مناسب برای شارژ باتری خورشیدی

ماژول تغذیه کاهنده ولتاژ ZK-12KX همراه با نمایشگر LCD

4,551,000 

ماژول تغذیه کاهنده ولتاژ ZK-12KX همراه با نمایشگر LCD و کیس محافظ ، دارای ولتاژ ورودی 5.3 الی 32 ولت ، ولتاژ خروجی 1.2 الی 32 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 12 آمپر با قابلیت کنترل ولتاژ ، جریان و شارژ باتری

ماژول تغذیه کاهنده ولتاژ WINNERS

2,682,500 

ماژول تغذیه کاهنده ولتاژ WINNERS دارای ولتاژ ورودی 5 الی 23 ولت ، ولتاژ خروجی 0 الی 18 ولت با ماکزیمم جریان 3 آمپر همراه با نمایشگر LCD و کیس پلکسی

ماژول تغذیه کاهنده ولتاژ ZS-Q5

3,133,900 

ماژول تغذیه کاهنده ولتاژ ZS-Q5 دارای ولتاژ ورودی 8 الی 55 ولت و خروجی 1 الی 36 ولت با ماکزیمم جریان خروجی 15 آمپر