نمایش دادن همه 9 نتیجه

کوپلینگ آلومینیومی 5mmX8mm

1.000$
کوپلینگ آلومینیومی 5mmX8mm ویژه پرینترهای سه بعدی

کوپلینگ آلومینیومی انعطاف پذیر 5mm*8mm

1.100$
کوپلینگ آلومینیومی انعطاف پذیر 5mm*8mm مخصوص پرینتر سه بعدی

کوپلینگ آلومینیومی 6mmX8mm

1.000$
کوپلینگ آلومینیومی 6mmX8mm ویژه پرینترهای سه بعدی

کوپلینگ آلومینیومی انعطاف پذیر 5mmX5mm

0.950$
کوپلینگ آلومینیومی انعطاف پذیر 5mmX5mm ویژه پرینتر سه بعدی

کوپلینگ آلومینیومی 5mmX5mm

1.000$
کوپلینگ آلومینیومی 5mmX5mm ویژه پرینترهای سه بعدی

کوپلینگ آلومینیومی 8mmX8mm

1.000$
کوپلینگ آلومینیومی 8mmX8mm ویژه پرینترهای سه بعدی

کوپلینگ آلومینیومی انعطاف پذیر 6mmX6mm

1.150$
کوپلینگ آلومینیومی انعطاف پذیر 6mmX6mm  مخصوص پرینتر سه بعدی

کوپلینگ آلومینیومی انعطاف پذیر 8mmX8mm

1.100$
کوپلینگ آلومینیومی انعطاف پذیر 8mmX8mm  مخصوص پرینتر سه بعدی