نمایش دادن همه 9 نتیجه


کوپلینگ آلومینیومی 6mmX8mm

370,000 
کوپلینگ آلومینیومی 6mmX8mm ویژه پرینترهای سه بعدی

کوپلینگ آلومینیومی انعطاف پذیر 5mm*8mm

407,000 
کوپلینگ آلومینیومی انعطاف پذیر 5mm*8mm مخصوص پرینتر سه بعدی

کوپلینگ آلومینیومی 5mmX8mm

370,000 
کوپلینگ آلومینیومی 5mmX8mm ویژه پرینترهای سه بعدی

کوپلینگ آلومینیومی انعطاف پذیر 8mmX8mm

407,000 
کوپلینگ آلومینیومی انعطاف پذیر 8mmX8mm  مخصوص پرینتر سه بعدی

کوپلینگ آلومینیومی انعطاف پذیر 6mmX6mm

425,500 
کوپلینگ آلومینیومی انعطاف پذیر 6mmX6mm  مخصوص پرینتر سه بعدی

کوپلینگ آلومینیومی انعطاف پذیر 5mmX5mm

351,500 
کوپلینگ آلومینیومی انعطاف پذیر 5mmX5mm ویژه پرینتر سه بعدی

کوپلینگ آلومینیومی 5mmX5mm

370,000 
کوپلینگ آلومینیومی 5mmX5mm ویژه پرینترهای سه بعدی

کوپلینگ آلومینیومی 8mmX8mm

370,000 
کوپلینگ آلومینیومی 8mmX8mm ویژه پرینترهای سه بعدی