در ماژول‌های آلتراسونیک/اولتراسونیک یک فرستنده و یک گیرنده‌ی آلتراسونیک وجود دارد. امواج از طریق فرستنده منتشر می‌شوند و امواج بازتاب شده توسط گیرنده دریافت می‌شوند. شدت و کیفیت امواج بازتاب شده به پارامترهایی نظیر جنس مانع و فاصله‌ی آن تا فرستنده بستگی دارد. همچنین بخشی از این امواج، بسته به ویژگی‌های فیزیکی مانع از آن عبور می‌کنند…

ادامه مطلب

سنسورها > سایر سنسورها > سنسور آلتراسونیک

در حال نمایش 10 نتیجه


ماژول سنسور آلتراسونیک HC-SR04

354,000 

ماژول سنسور آلتراسونیک HC-SR04 ، با محدوده اندازه گیری 2-400 سانتی متر و خروجی دیجیتال

ماژول سنسور آلتراسونیک HY-SRF05

531,000 

ماژول سنسور آلتراسونیک HY-SRF05 ، با محدوده اندازه گیری 2-450 سانتی متر و خروجی دیجیتال

ماژول سنسور آلتراسونیک ضد آب JSN-SR04T

3,304,000 

ماژول سنسور آلتراسونیک ضد آب JSN-SR04T با محدوده اندازه گیری 25-450 سانتی‌متر و خروجی دیجیتال

سنسور فرستنده آلتراسونیک TCT40-12T

631,300 

سنسور فرستنده آلتراسونیک TCT40-12T، با فرکانس 40 کیلوهرتز، قطر 12میلی‌متر و خروجی آنالوگ

سنسور فرستنده گیرنده آلتراسونیک TCT40-10R/T

354,000 

سنسور فرستنده گیرنده آلتراسونیک  TCT40-10R/T ، با فرکانس 40 کیلوهرتز، قطر 10میلی‌متر و خروجی آنالوگ

سنسور فرستنده گیرنده آلتراسونیک TCT40-16R/T

885,000 

سنسور فرستنده گیرنده آلتراسونیک  TCT40-16R/T ، با فرکانس 40 کیلوهرتز، قطر 16میلی‌متر و خروجی آنالوگ

سنسور گیرنده آلتراسونیک TCT40-12R

129,800 

سنسور گیرنده آلتراسونیک  TCT40-12R با فرکانس 40 کیلوهرتز، قطر 12 میلی‌متر و خروجی آنالوگ

ماژول سنسور آلتراسونیک SRF485

5,900,000 

ماژول سنسور آلتراسونیک SRF485 ، با محدوده اندازه گیری 30-500 سانتی متر و خروجی RS485

ماژول سنسور آلتراسونیک باند باریک SRF235

39,333,530 

ماژول سنسور آلتراسونیک باند باریک SRF235  با محدوده اندازه گیری 10-120 سانتی متر و خروجی I2C

ماژول سنسور آلتراسونیک SRF10

8,194,510 

ماژول سنسور آلتراسونیک SRF10 با محدوده اندازه گیری 6-600 سانتی متر و خروجی I2C