مخابرات > تلمتری > انتقال روی خطوط برق

نمایش یک نتیجه


ماژول power line carrier مدل LX200V20

5,555,500 

ماژول powerline carrier مدل LX200V20 با قابلیت پشتیبانی از استاندارد MII و خطوط انتقال دیتا تلفن و قدرت