سنسورهای نشانگر ویتال یا حیاتی، دستگاه‌ها یا اجزایی هستند که در حوزه مراقبت‌های بهداشتی و پایش پزشکی برای اندازه‌گیری و ثبت یک مجموعه از پارامترهای فیزیولوژیکی اساسی استفاده می‌شوند. این نشانگرهای حیاتی نمایان‌گرهای بحرانی از عملکرد بدن انسان هستند و می‌توانند به صورت مداوم یا دوره‌ای برای ارزیابی وضعیت پزشکی شخص استفاده شوند. نشانگرهای اصلی که به طور معمول اندازه‌گیری می‌شوند عبارتند از… ادامه مطلب

مهندسی پزشکی > حسگرهای علائم حیاتی

اکسیژن (9)

دمای بدن (3)

سنسور ضربان قلب (17)

سنسور نوار قلب (18)

سنسور نوار مغز (9)

فشار خون (4)