مدیریت منابع تغذیه > مبدل ولتاژ به جریان

نمایش دادن همه 6 نتیجه


آی سی مبدل ولتاژ به جریان XTR111AIDG

1,666,500 

آی سی مبدل ولتاژ به جریان  XTR111AIDG با خروجی 20-0/4 میلی آمپر

آی سی مبدل ولتاژ به جریان XTR117AIDGKR

1,778,000 

آی سی مبدل ولتاژ به جریان XTR117AIDGKR با خروجی دو سیم 20 - 4 میلی‌آمپر

آی سی مبدل ولتاژ به جریان AM452

4,740,000 

آی سی مبدل ولتاژ به جریان  AM452 با دامنه ورودی 400± میلی ولت و خروجی دو سیم 20 - 4 میلی‌آمپر و سه سیم 20 - 0 میلی‌آمپر

آی سی مبدل ولتاژ به جریان AM422-2

2,222,000 

آی سی مبدل ولتاژ به جریان  AM422-2 با دامنه ورودی 580 میلی ولت و خروجی دو سیم 20 – 4 میلی‌آمپر یا سه سیم 20 – 0 میلی‌آمپر

آی سی تقویت کننده و مبدل ولتاژ به جریان صنعتی AM460

4,500,000 

آی سی تقویت کننده و مبدل ولتاژ به جریان صنعتی AM460 با دامنه ورودی 750 میلی ولت و خروجی دو سیم/سه سیم 20 - 0/4 میلی آمپر

آی سی مبدل ولتاژ به جریان AM402

3,194,500 

آی سی مبدل ولتاژ به جریان  AM402 با دامنه ورودی 580± میلی آمپر و خروجی دو سیم 20 - 4 میلی‌آمپر و سه سیم 20 - 0 میلی‌آمپر