مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال، (ADCها) به مدارهای کنترل‌شده با ریزپردازنده‌ ها، آردوینوها یا رزبری پای (Raspberry Pi) و سایر مدارهای منطقی دیجیتالی همانند آنها، اجازه می‌دهند؛ تا با دنیای واقعی، ارتباط برقرار کنند. در دنیای واقعی، سیگنال‌ های آنالوگ، دارای مقادیر پیوسته‌ای هستند؛ که از منابع و حسگرهای مختلفی که می‌توانند صدا، نور، دما یا حرکت را اندازه‌گیری کنند؛ ناشی می‌شوند و تعداد زیادی از سیستم‌ های دیجیتال، با اندازه‌گیری سیگنال‌های آنالوگ از چنین مبدل‌هایی، با محیط اطراف خود، تعامل دارند… ادامه مطلب

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

نمایش 1–12 از 25 نتیجه

آی سی مبدل آنالوگ به دیجیتال MCP3424-E/SL

آی سی مبدل آنالوگ به دیجیتال MCP3424-E/SL با رزولوشن 18 بیت، ورودی چهار کانال تفاضلی و خروجی I2C

ماژول مبدل آنالوگ به دیجیتال ADS1115

ماژول مبدل آنالوگ به دیجیتال  ADS1115 با رزولوشن 16 بیت، ورودی دو (چهار) کانال تفاضلی (تک)، حداکثر نرخ نمونه برداری 860SPS و خروجی I2C

ماژول مبدل آنالوگ به دیجیتال لودسل HX711 RED

ماژول مبدل آنالوگ به دیجیتال لودسل HX711 RED، با رزولوشن 24 بیت، دو کاناله تفاضلی و خروجی سریال

آی سی مبدل آنالوگ به دیجیتال ADS1115IDGSR

آی سی مبدل آنالوگ به دیجیتال  ADS1115IDGSR با رزولوشن 16 بیت، حداکثر نرخ نمونه برداری 860SPS، چهارکانال ورودی و خروجی I2C

آی سی مبدل آنالوگ به دیجیتال AD7124-4

آی سی مبدل آنالوگ به دیجیتال  AD7124-4 با رزولوشن 24 بیت،حداکثر نرخ نمونه برداری 19.2kSPS، چهار کانال تفاضلی و خروجی‌های SPI, 3-wire

مبدل آنالوگ به دیجیتال AD7793BRUZ

مبدل آنالوگ به دیجیتال AD7793BRUZ نویز پایین با رزولوشن 24 بیت، حداکثر نرخ نمونه برداری 470SPS، سه کانال ورودی دیفرانسیل و خروجی SPI و 3Wire

ماژول مبدل آنالوگ به دیجیتال لودسل HX711

ماژول مبدل آنالوگ به دیجیتال لودسل HX711 با دقت 24 بیتی، همراه با صفحه نمایش دیجیتالی 4 رقمی  و خروجی دیجیتال

آی سی مبدل آنالوگ به دیجیتال ADS1256IDBR

آی سی مبدل آنالوگ به دیجیتال ADS1256IDBR با رزولوشن 24 بیت، حداکثر نرخ نمونه برداری 30kSPS، هشت کانال ورودی و خروجی SPI

ماژول مبدل آنالوگ به دیجیتال لودسل HX711 Green

ماژول مبدل آنالوگ به دیجیتال لودسل HX711 Green با رزولوشن 24 بیت، دو کاناله تفاضلی و خروجی سریال

آی سی مبدل RTD به دیجیتال MAX31865

آی سی مبدل RTD به دیجیتال MAX31865 با رزولوشن 15 بیت، دقت 0.5± درجه سانتی‌گراد و خروجی SPI

ماژول مبدل آنالوگ به دیجیتال 24 بیتی ADS1256IDB 

ماژول مبدل آنالوگ به دیجیتال 24 بیتی ADS1256IDB با حداکثر نرخ نمونه برداری 30kSPS، هشت کانال ورودی و خروجی SPI

مبدل آنالوگ به دیجیتال AD7177-2

مبدل آنالوگ به دیجیتال AD7177-2 دلتا سیگما 4 کاناله 32 بیتی، با نرخ نمونه برداری 10KSPS و پروتکل ارتباطی SPI