میکروکنترلر AVR

نمایش 1–16 از 20 نتیجه

754,000ریال

میکروکنترلر ATMEGA328P-AU

520,000ریال

میکروکنترلر ATMEGA328P-PU

486,200ریال
1,131,000ریال

میکروکنترلر ATMEGA128A-AU

754,000ریال
725,400ریال

میکروکنترلر ATMEGA16A-PU

767,000ریال

میکروکنترلر ATMEGA16A-AU

413,660ریال

میکروکنترلر ATMEGA64A-AU

452,400ریال

میکروکنترلر ATMEGA8A-PU

286,000ریال

میکروکنترلر ATMEGA8A-AU

270,400ریال

میکروکنترلر ATMEGA32A-AU

400,400ریال

میکروکنترلر ATMEGA32A-PU

962,000ریال

میکروکنترلر AT89C51AC2

2,639,000ریال

میکروکنترلر ATMEGA16L-8PU

624,000ریال
434,200ریال