سنسورهای نور، سنسورهایی هستند که بر حسب میزان شدت نور دریافتی، سیگنالی در خروجی خود نشان می‌دهند. آن‌ها انرژی نور را به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌کنند. از سنسورهای نور تحت عناوین دیگری همچون، ابزار فوتو الکتریک یا فوتو سنسور نیز یاد می‌شود. سنسورهای نور را می‌توان بر اساس خروجی‌شان به دو دسته تقسیم کرد. اول آن‌ها که انرژی نور را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند (مانند سلول‌های خورشیدی)، دوم آن‌ها که خواص الکتریکی‌شان (مانند رسانایی)، تغییر می‌کند ( مانند فوتوسل‌ها)…

ادامه مطلب

خانه > سنسورها > سنسورهای نوری

تشخیص حرکت PIR (9)

تشخیص رنگ (8)

سایر سنسورهای نوری (10)

شدت نور (14)

فاصله سنج IR (37)

فاصله سنج لیزری (15)

فتودیود (10)

فتوسل (3)