نمایش 1–12 از 19 نتیجه


بسته 50 عددی خازن 10nF

162,500 
 • مقدار : 10nF
 • نوع : SMD
 • سایز : 0805
 • خطا: %10
 • 50V : VDC
 • سازنده : Samsung

بسته 50 عددی خازن 1000 فاراد

62,400 
 • مقدار : 1000F
 • نوع : SMD
 • سایز : 0805
 • 50V : VDC
 • خطا : %1
 • سازنده : NIPPON(nc)

بسته 50 عددی خازن 1nF

90,350 
 • مقدار : 1nF
 • نوع : SMD
 • سایز : 0805
 • 50V : VDC
 • خطا :%10
 • سازنده : Samsung

بسته 50 عددی خازن 220nF

62,400 
 • مقدار : 200nF
 • نوع : SMD
 • سایز : 0805
 • خطا : %10
 • 50V : VDC
 • سازنده : YAGEO

بسته 50 عددی خازن 1uF

63,050 
 • مقدار : 1 میکروفاراد
 • نوع : SMD
 • سایز : 0805
 • 25V : VDC
 • خطا : %20
 • سازنده : Samsung

بسته 50 عددی خازن 2.2uF

53,950 
 • مقدار : 2.2 میکروفاراد
 • نوع : SMD
 • سایز : 0805
 • خطا : %20
 • 16V : VDC
 • سازنده : YAGEO

بسته 50 عددی خازن 10PF

72,150 
 • مقدار : 10PF
 • نوع : SMD
 • سایز : 0805
 • خطا : %5
 • 50V : VDC
 • سازنده : YAGEO

بسته 50 عددی خازن 22uF

624,650 
 • مقدار : 22uF
 • نوع : SMD
 • سایز : 0805
 • 50V : VDC
 • سازنده : Samsung

بسته 50 عددی خازن 470PF

62,400 
 • مقدار : 470PF
 • نوع : SMD
 • سایز : 0805
 • خطا: %10
 • 50V : VDC
 • سازنده : Samsung

بسته 50 عددی خازن 27PF

76,050 
 • مقدار : 27PF
 • نوع : SMD
 • سایز : 0805
 • خطا: %5
 • 50V : VDC
 • سازنده : FH